Τόνοι χρωμάτων στην οθόνη και στο σκόπευτρο

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Τόνοι χρωμ οθόνης/σκόπευτρου].

  2. Κάντε τη ρύθμιση.

    • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ορίσετε μια επιλογή και πατήστε SET.