Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών

Καθορίστε τα χειριστήριο μηχανής για που θα κλειδώνουν όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της τυχαίας αλλαγής των ρυθμίσεων.

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Κλείδωμα πολλ λειτ/γιών].

  2. Επιλέξτε τα χειριστήρια της μηχανής για κλείδωμα.

    • Πατήστε SET για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος].
    • Επιλέξτε [ΟΚ].
    • Εάν θέσετε τον διακόπτης λειτουργίας/κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών στη θέση Κλείδωμα πολλαπλών λειτουργιών, θα κλειδωθούν τα επιλεγμένα χειριστήρια της μηχανής [Έλεγχος].

Σημείωση

  • Ένας αστερίσκος «*» στα δεξιά της ρύθμισης [Διαμόρφωση: Κλείδωμα πολλ λειτ/γιών], υποδεικνύει ότι η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει τροποποιηθεί.