Προδιαγραφές

Τύπος

Τύπος: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Single-Lens Non-Reflex) AF/AE

Βάση φακού: Βάση RF της Canon

Συμβατοί φακοί: Κατηγορία φακών Canon RF

Χρήση προσαρμογέα στερέωσης EF-EOS R: Φακοί Canon EF ή EF-S (εξαιρουμένων των φακών EF-M)

Εστιακή απόσταση φακού: Ίδια με την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό

Χρήση φακών EF-S: Περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται

Αισθητήρας εικόνας

Τύπος: Αισθητήρας CMOS πλήρους καρέ σε στοίβαξη οπίσθιου φωτισμού

Ενεργά pixel*1*2

Μέγ. περίπου 24,1 megapixel

Σύνολο pixel*1 Περίπου 26,7 megapixel
Μέγεθος οθόνης Περίπου 36,0 × 24,0 mm
Dual Pixel CMOS AF Υποστηρίζεται

1: Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη τιμή 100.000.

2: Χρήση φακών RF ή EF.
Το πλήθος ενεργών pixel μπορεί να είναι μικρότερο με ορισμένους φακούς και κατά την επεξεργασία εικόνων.

Σύστημα εγγραφής

Μορφή εγγραφής εικόνας: Συμβατή με τα πρότυπα Design rule for Camera File System 2.0 και Exif 2.31*

Υποστηρίζει πληροφορίες για τη διαφορά ώρας

Τύπος εικόνας και επέκταση

Τύπος εικόνας Επέκταση
Στατικές εικόνες JPEG JPG
HEIF HIF
RAW CR3
C-RAW
Ταινίες ALL-I, IPB MP4
RAW CRM

Εγγραφή στατικών εικόνων

Πλήθος pixel στατικών εικόνων

Μέγεθος εικόνας Ανάλυση (Pixels)
Αναλογίες
3:2 1,6× (κοπή)*1 1:1 4:3 16:9
JPEG/HEIF L

24,0 megapixel

(6000 × 4000)

Περίπου 9,3 megapixel

(3744 × 2496)

16,0 megapixel

(4000 × 4000)

Περίπου 21,3 megapixel*2

(5328 × 4000)

Περίπου 20,2 megapixel*2

(6000 × 3368)

M

Περίπου 10,6 megapixel

(3984 × 2656)

Περίπου 7,1 megapixel

(2656 × 2656)

Περίπου 9,5 megapixel

(3552 × 2664)

Περίπου 8,9 megapixel*2

(3984 × 2240)

S1

Περίπου 5,9 megapixel

(2976 × 1984)

Περίπου 3,9 megapixel

(1984 × 1984)

Περίπου 5,3 megapixel

(2656 × 1992)

Περίπου 5,0 megapixel*2

(2976 × 1680)

S2

Περίπου 3,8 megapixel

(2400 × 1600)

Περίπου 3,8 megapixel

(2400 × 1600)

Περίπου 2,6 megapixel

(1600 × 1600)

Περίπου 3,4 megapixel*2

(2112 × 1600)

Περίπου 3,2 megapixel*2

(2400 × 1344)

RAW RAW/Compact RAW

24,0 megapixel

(6000 × 4000)

Περίπου 9,3 megapixel

(3744 × 2496)

24,0 megapixel*2

(6000 × 4000)

Οι τιμές για τα εγγραφόμενα pixel στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες 100.000.

Οι εικόνες RAW/C-RAW παράγονται με αναλογίες [3:2] και εμφανίζονται οι καθορισμένες αναλογίες.

Οι εικόνες JPEG δημιουργούνται με τις καθορισμένες αναλογίες.

Αυτές οι αναλογίες (M / S1 / S2) και το πλήθος pixel ισχύουν επίσης για την αλλαγή μεγέθους.

1: Γωνία θέασης περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση.

2: Οι αναλογίες για αυτά τα μεγέθη εικόνας διαφέρουν ελαφρώς.

Μέγεθος αρχείου στατικών εικόνων / Αριθμός διαθέσιμων λήψεων / Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη

Με χρήση του ηλεκτρονικού κλείστρου

Ποιότητα εικόνας

Μέγεθος αρχείου [περίπου MB]

Διαθέσιμες λήψεις [περίπου]*1

Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων [περίπου]
Κάρτα CFexpress*1 Κάρτα SD*2 Κάρτα SD *3 [Υψηλής ταχύτητας]
JPEG*4 L 8,7 37560 540 410 530
M 4,7 67860 530 530 530
S1 3,2 99010 530 530 530
S2 1,9 163960 530 530 530
HEIF*5 L 8,1 34800 460 420 450
M 4,7 59400 580 560 560
S1 3,4 85030 590 560 560
S2 1,8 143310 590 560 570
RAW*4 RAW 29,3 11860 150 150 150
Compact RAW 15,1 24130 420 320 420
RAW+JPEG*4 RAW+L 29,3+8,7 9010 150 140 150
Compact RAW+L 15,1+8,7 14690 400 260 330
RAW+HEIF*5 RAW+L 29,1+8,1 7970 150 140 150
Compact RAW+L 15,4+8,1 12240 290 290 290

1: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες CFexpress ισχύουν για κάρτες CFexpress 325 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

2: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD ισχύει για κάρτες SD UHS-I 32 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

3: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD υψηλής ταχύτητας ισχύει για κάρτες SD UHS-II 32 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

4: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Απενεργ.].

5: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Ενεργ.].

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων όπως μετράται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon (Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας+ σε κατάσταση One-Shot AF, ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF σε στυλ εικόνας 8, ISO 100 και Standard).

Το μέγεθος αρχείου, ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως η κοπή/αναλογίες, η ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF, το θέμα, η μάρκα της κάρτας μνήμης, η ταχύτητα ISO, το Στυλ εικόνας και οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις).

Με χρήση του μηχανικού κλείστρου/ηλεκτρονικού 1ης κουρτίνας

Ποιότητα εικόνας Μέγεθος αρχείου [περίπου MB] Διαθέσιμες λήψεις [περίπου]*1 Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων [περίπου]
Κάρτα CFexpress*1 Κάρτα SD*2 Κάρτα SD *3 [Υψηλής ταχύτητας]
JPEG*4 L Ανατρέξτε στην ενότητα «Με χρήση του ηλεκτρονικού κλείστρου». 1.000 ή παραπάνω 980 1.000 ή παραπάνω
M 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
S1 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
S2 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
HEIF*5 L 1.000 ή παραπάνω 950 1.000 ή παραπάνω
M 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
S1 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
S2 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω 1.000 ή παραπάνω
RAW*4 RAW 1.000 ή παραπάνω 160 290
Compact RAW 1.000 ή παραπάνω 410 1.000 ή παραπάνω
RAW+JPEG*4 RAW+L 1.000 ή παραπάνω 140 140
Compact RAW+L 1.000 ή παραπάνω 300 770
RAW+HEIF*5 RAW+L 300 150 170
Compact RAW+L 600 310 600

1: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες CFexpress ισχύουν για κάρτες CFexpress 325 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

2: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD ισχύει για κάρτες SD UHS-I 32 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

3: Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για κάρτες SD υψηλής ταχύτητας ισχύει για κάρτες SD UHS-II 32 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

4: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Απενεργ.].

5: Όταν ρυθμιστεί σε [Λήψη HDR : Ενεργ.].

Το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων όπως μετράται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon (Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας+ σε κατάσταση One-Shot AF, ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF σε στυλ εικόνας 8, ISO 100 και Standard).

Το μέγεθος αρχείου, ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως η κοπή/αναλογίες, η ποιότητα εικόνας JPEG/HEIF, το θέμα, η μάρκα της κάρτας μνήμης, η ταχύτητα ISO, το Στυλ εικόνας και οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις).

Εγγραφή ταινίας

Μορφή εγγραφής ταινίας: MP4, RAW

Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής, ρυθμός bit ταινίας και μέγεθος αρχείου

Canon Log 3: Off, HDR PQ: Off

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου)

Ρυθμός bit ταινίας

(Περίπου Mbps)

Μέγεθος αρχείου

(Περίπου MB/λεπ.)

64 GB 256 GB 1 TB
6K RAW

59,94 fps

50,00 fps

RAW (Τυπική) 3 λεπτ. 13 λεπτά 50 λεπτά 2600 18728
RAW (Ελαφριά) 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 13 λεπτά 1800 13006

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Τυπική) 4 λεπτ. 16 λεπτά 1 ώρα 6 λεπτά 2000 14376

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Τυπική) 5 λεπτά 21 λεπτά 1 ώρα 22 λεπτά 1600 11503

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Ελαφριά) 9 λεπτ. 37 λεπτά 2 ώρες 26 λεπτά 900 6508

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Ελαφριά) 11 λεπτά 46 λεπτά 3 ώρες 3 λεπτ. 720 5209
4K DCI

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 21 λεπτά 940 6734
IPB (Τυπική) 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB (Ελαφριά) 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB (Τυπική) 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869
IPB (Ελαφριά) 2 ώρες 18 λεπτά 9 ώρες 14 λεπτά 36 ώρες 6 λεπτά 60 440

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου)

Ρυθμός bit ταινίας

(Περίπου Mbps)

Μέγεθος αρχείου

(Περίπου MB/λεπ.)

64 GB 256 GB 1 TB
4K UHD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 21 λεπτά 940 6734
IPB (Τυπική) 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB (Ελαφριά) 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB (Τυπική) 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869
IPB (Ελαφριά) 2 ώρες 18 λεπτά 9 ώρες 14 λεπτά 36 ώρες 6 λεπτά 60 440

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
Full HD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 47 λεπτά 3 ώρες 8 λεπτά 12 ώρες 14 λεπτά 180 1298
IPB (Τυπική) 2 ώρες 18 λεπτά 9 ώρες 14 λεπτά 36 ώρες 6 λεπτά 60 440
IPB (Ελαφριά) 3 ώρες 53 λεπτά 15 ώρες 34 λεπτά 60 ώρες 49 λεπτά 35 261

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 1 ώρα 33 λεπτά 6 ώρες 12 λεπτά 24 ώρες 16 λεπτά 90 655
IPB (Τυπική) 4 ώρες 30 λεπτά 18 ώρες 2 λεπτά 70 ώρες 27 λεπτ. 30 226
IPB (Ελαφριά) 11 ώρες 35 λεπτά 46 ώρες 23 λεπτά 181 ώρες 13 λεπτά 12 88

239,76 fps

200,00 fps

ALL-I 12 λεπτά 50 λεπτά 3 ώρες 16 λεπτά 680 4864

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 23 λεπτά 1 ώρα 34 λεπτά 6 ώρες 10 λεπτά 360 2575
Ταινίες παρέλ-
ευσης χρόνου
4K UHD

29,97 fps

25,00 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρες 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Full HD 1 ώρες 34 λεπτά 6 ώρες 19 λεπτά 24 ώρες 41 λεπτά 90 644

Ο ρυθμός bit αφορά μόνο την έξοδο βίντεο, όχι τον ήχο ή τα μεταδεδομένα.

Οι ίδιες τιμές ισχύουν για τα 4K DCI, 4K UHD και Full HD, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση [Κοπή ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

Η εγγραφή ταινίας σταματά αν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία.

Δεν εγγράφεται ήχος στα τελευταία δύο καρέ περίπου, εάν η μέθοδος συμπίεσης για την ποιότητα εγγραφής ταινίας είναι IPB ή IPB Light (ήχος: AAC) ή εάν η ρύθμιση [C.Fn 6 Συμπίεση ήχου] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]. Επιπλέον, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε Windows.

Canon Log 3: On ή HDR PQ: On

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου)

Ρυθμός bit ταινίας

(Περίπου Mbps)

Μέγεθος αρχείου

(Περίπου MB/λεπ.)

64 GB 256 GB 1 TB
6K RAW

59,94 fps

50,00 fps

RAW (Τυπική) 3 λεπτ. 13 λεπτά 50 λεπτά 2600 18728
RAW (Ελαφριά) 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 13 λεπτά 1800 13006

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Τυπική) 4 λεπτ. 16 λεπτά 1 ώρα 6 λεπτά 2000 14376

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Τυπική) 5 λεπτά 21 λεπτά 1 ώρα 22 λεπτά 1600 11503

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Ελαφριά) 9 λεπτ. 37 λεπτά 2 ώρες 26 λεπτά 900 6508

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Ελαφριά) 11 λεπτά 46 λεπτά 3 ώρες 3 λεπτ. 720 5209
4K DCI

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 8 λεπτά 34 λεπτά 2 ώρες 13 λεπτά 1000 7164
IPB (Τυπική) 24 λεπτά 1 ώρα 39 λεπτ. 6 ώρες 30 λεπτά 340 2443
IPB (Ελαφριά) 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB (Τυπική) 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227
IPB (Ελαφριά) 1 ώρα 38 λεπτά 6 ώρες 34 λεπτά 25 ώρες 40 λεπτά 85 619

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
4K UHD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 8 λεπτά 34 λεπτά 2 ώρες 13 λεπτά 1000 7164
IPB (Τυπική) 24 λεπτά 1 ώρα 39 λεπτ. 6 ώρες 30 λεπτά 340 2443
IPB (Ελαφριά) 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB (Τυπική) 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227
IPB (Ελαφριά) 1 ώρα 38 λεπτά 6 ώρες 34 λεπτά 25 ώρες 40 λεπτά 85 619

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου)

Ρυθμός bit ταινίας

(Περίπου Mbps)

Μέγεθος αρχείου

(Περίπου MB/λεπ.)

64 GB 256 GB 1 TB
Full HD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB (Τυπική) 1 ώρα 33 λεπτά 6 ώρες 12 λεπτά 24 ώρες 16 λεπτά 90 655
IPB (Ελαφριά) 2 ώρες 45 λεπτ. 11 ώρες 2 λεπτά 43 ώρες 7 λεπτ. 50 369

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 1 ώρα 2 λεπτά 4 ώρες 9 λεπτ. 16 ώρες 16 λεπτά 135 977
IPB (Τυπική) 3 ώρες 3 λεπτ. 12 ώρες 13 λεπτά 47 ώρες 45 λεπτ. 45 333
IPB (Ελαφριά) 5 ώρες 1 λεπτό 20 ώρες 7 λεπτ. 78 ώρες 37 λεπτά 28 202

239,76 fps

200,00 fps

ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 21 λεπτά 940 6723

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Ταινίες παρέλ-
ευσης χρόνου
4K UHD

29,97 fps

25,00 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρες 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Full HD 1 ώρες 3 λεπτ. 4 ώρες 12 λεπτά 16 ώρες 27 λεπτ. 135 966

Ο ρυθμός bit αφορά μόνο την έξοδο βίντεο, όχι τον ήχο ή τα μεταδεδομένα.

Οι ίδιες τιμές ισχύουν για τα 4K DCI, 4K UHD και Full HD, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση [Κοπή ταινίας] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

Η εγγραφή ταινίας σταματά αν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά ταινία.

Δεν εγγράφεται ήχος στα τελευταία δύο καρέ περίπου, εάν η μέθοδος συμπίεσης για την ποιότητα εγγραφής ταινίας είναι IPB ή IPB Light (ήχος: AAC) ή εάν η ρύθμιση [C.Fn 6 Συμπίεση ήχου] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]. Επιπλέον, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε Windows.

Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης]

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Κάρτα CFexpress Κάρτα SD
8 bit / 10 bit 8 bit 10 bit
6K RAW

59,94 fps

50,00 fps

RAW (Τυπική)

CFexpress 2.0

Τύπος Β

[400 MB/s ή περισσότερα]

RAW (Ελαφριά)

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Τυπική)

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Τυπική)

29,97 fps

25,00 fps

RAW (Ελαφριά)

CFexpress 2.0

Τύπος Β

[200 MB/s ή περισσότερα]

24,00 fps

23,98 fps

RAW (Ελαφριά)
4K

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I
IPB (Τυπική) CFexpress 2.0 UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη Video Speed Class V60 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά)

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

ALL-I Video Speed Class V60 ή υψηλότερη
IPB (Τυπική) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά)

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I

CFexpress 2.0

Τύπος Β

[400 MB/s ή περισσότερα]

Full HD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I CFexpress 2.0 UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Τυπική) SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά)

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Τυπική) SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 4 ή μεγαλύτερη

239,76 fps

200,00 fps

ALL-I

CFexpress 2.0

Τύπος Β

[200 MB/s ή περισσότερα]

Video Speed Class V90 ή υψηλότερη

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I CFexpress 2.0 Video Speed Class V60 ή υψηλότερη
Μέγεθος εγγραφής ταινίας Κάρτα CFexpress Κάρτα SD
8 bit / 10 bit 8 bit 10 bit
Ταινίες παρέλευσης χρόνου 4K UHD

29,97 fps

25,00 fps

ALL-I CFexpress 2.0 Video Speed Class V60 ή υψηλότερη Video Speed Class V60 ή υψηλότερη
Full HD UHS Speed Class 3 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή μεγαλύτερη

Ενσωματωμένα και εξωτερικά μικρόφωνα

Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Μονοφωνικό μικρόφωνο

Εξωτερικό μικρόφωνο: Συνδεδεμένο στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών ή στερεοφωνικό μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm

Μέσα εγγραφής

Μέσα εγγραφής:

Κάρτα μνήμης CFexpress

Τύπος Β

Υποστήριξη VPG400

Κάρτα μνήμης SD

Συμβατότητα με UHS-II

Αυτόματη εστίαση

Μέθοδος εστίασης: Dual Pixel CMOS AF

Λειτουργία εστίασης

Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Λειτουργία AF

One-Shot AF

Servo AF

One-Shot AF

Servo AF ταινίας

Χειροκίνητη εστίαση (MF) Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

Συμβατότητα φακού με βάση την περιοχή AF: Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon ()

Αριθμός διαθέσιμων περιοχών AF για αυτόματη επιλογή

Περιοχή AF Οριζόντια: Περίπου 100%, Κάθετη: Περίπου 100%
Αριθμός ζωνών AF Στατικές εικόνες Μέγ. 1053 ζώνες (39 × 27)
Ταινίες Μέγ. 819 ζώνες (39 × 21)

Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξιμες θέσεις για σημείο AF

Περιοχή AF Οριζόντια: Περίπου 90%, Κάθετη: Περίπου 100%
Αριθμός θέσεων Στατικές εικόνες Μέγ. 4779 θέσεις (81 × 59)
Ταινίες Μέγ. 3969 θέσεις (81 × 49)

Όταν έχει οριστεί σε [AF 1 σημείου] και έχει επιλεγεί με χρήστη του επιλογέα πολλαπλών χρήσεων.

Εύρος φωτεινότητας εστίασης (στατικές εικόνες): EV -7,5 έως 20 (με φακό f/1.2*, κεντρικό σημείο AF και One-Shot AF, σε θερμοκρασία δωματίου και ISO 100)

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS)

Εύρος φωτεινότητας εστίασης (ταινίες): EV -4,5 έως 20 (με φακό f/1.2*, κεντρικό σημείο AF και One-Shot AF, σε θερμοκρασία δωματίου ISO 100 και 29,97 fps)

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS)

Έλεγχος ματιού

Η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη στατικών εικόνων, αλλά όχι κατά την εγγραφή ταινίας.

Τύπος ανίχνευσης: Ανίχνευση οπτικής επαφής με χρήση αντανακλάσεων του κερατοειδούς (εικόνες Purkinje) που λαμβάνονται με χρήση LED υπερύθρων και μιας εικόνας της κόρης του χρήστη

Σκόπευτρο

Τύπος: Έγχρωμο ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 12,7 mm (0,5 inch)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 5.760.000 κουκκίδες

Μεγέθυνση/γωνία θέασης: Περίπου 0,76× / Περίπου 35,7° (με φακό 50 mm στο άπειρο, -1 m−1)

Κάλυψη: Περίπου 100% (σε μέγεθος εικόνας L, αναλογίες 3:2 και σημείο ματιού 23 mm περίπου)

Σημείο ματιού: Περίπου 23 mm (στο –1 m–1 από το τέλος του φακού προσοφθαλμίου)

Ρύθμιση διοπτρίας: Περίπου –4,0 έως +2,0 m–1 (dpt)

Οθόνη

Τύπος: Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 80,1 mm (3,2 inch) (αναλογίες 3:2)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 4.150.000 κουκκίδες

Γωνία θέασης: Περίπου 170° κάθετα και οριζόντια

Κάλυψη: Περίπου 100% κάθετα και οριζόντια (σε μέγεθος εικόνας L και αναλογίες 3:2)

Οθόνη αφής: Χωρητική

Πάνελ LCD

Τύπος: Ανακλαστική μνήμη LCD

Μορφή εμφάνισης: Οθόνη dot-matrix

Πλήθος κουκκίδων: 128 × 128 κουκκίδες

Έξοδος HDMI

Έξοδος βίντεο HDMI/ήχου: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D)

Δεν υποστηρίζεται HDMI CEC

Ανάλυση HDMI: Αυτόματα / 1080p

Έλεγχος έκθεσης

Λειτουργίες φωτομέτρησης σε διάφορες συνθήκες λήψης

Στοιχείο Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Αισθητήρας φωτομέτρησης

Φωτομέτρηση 384 ζωνών (24×16) με σήματα εξόδου του αισθητήρα εικόνας*1

Κατάσταση λήψης Fv / P / Tv / Av / M / BULB / C1 / C2 / C3 P / Tv / Av / M / C1 / C2 / C3
Κατάσταση φωτομέτρησης Μέτρηση με συνολική αποτίμηση

Όταν ανιχνεύονται πρόσωπα

Μερική μέτρηση

Περίπου 5,9% στο κέντρο της οθόνης

Μέτρηση σημείου

Περίπου 2,9% στο κέντρο της οθόνης

Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο

Όταν δεν ανιχνεύονται πρόσωπα

Όταν έχει οριστεί σε Canon Log 3

Εύρος φωτεινότητας φωτομέτρησης (σε θερμοκρασία δωματίου, ISO 100) EV –3 έως 20 EV –1 έως 20

1: Το ίδιο ισχύει όταν έχει οριστεί σε [1,6x (κοπή)].

Ταχύτητα ISO (δείκτης συνιστώμενης έκθεσης) κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Ρύθμιση χειροκίνητης ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Ταχύτητα ISO
Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100–102400 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO L (ισοδυναμεί με ISO 50), H (ισοδυναμεί με ISO 204800)

Όταν έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], το διαθέσιμο εύρος χειροκίνητης ρύθμισης είναι ISO 200–102400.

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν μπορούν να οριστούν για την κατάσταση HDR ή για τη λήψη HDR (HDR PQ).

Εύρος ρύθμισης χειροκίνητης ταχύτητας ISO για στατικές εικόνες

Εύρος ταχυτήτων ISO Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο L (ισοδυναμεί με ISO 50) έως ISO 102400 (σε βήματα 1 στοπ)
Μέγιστο ISO 100 έως H (ισοδυναμεί με ISO 204800, σε βήματα 1 στοπ)

Εύρος αυτόματης ρύθμισης ISO για στατικές εικόνες

Αυτόματο εύρος Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο ISO 100–51200 (σε βήματα 1 στοπ)
Μέγιστο ISO 200–102400 (σε βήματα 1 στοπ)

Λεπτομέρειες αυτόματου ISO για στατικές εικόνες

Κατάσταση λήψης Χωρίς φλας Χρήση φλας
P ISO 100*1, *2–102400*2 ISO 100*1, *2–6400*2, *3
Tv
Av
M
BULB ISO 400*4 ISO 400*4

1: ISO 200 όταν έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων: Ενεργ./Ενίσχυση].

2: Διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις [Μέγιστο] και [Ελάχιστο] για το [Αυτόματο εύρος].

3: ISO 1600 με χρήση φακού που δεν είναι συμβατός με τον «Μεταβλητό έλεγχο του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL».

4: Αν βρίσκεται εκτός του εύρους ρυθμίσεων, αλλάζει στην πλησιέστερη τιμή σε σχέση με την τιμή ISO 400.

Μεταβλητός έλεγχος του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL: Υποστηρίζεται

Ταχύτητα ISO (δείκτης συνιστώμενης έκθεσης) κατά τη εγγραφή ταινίας

Ρύθμιση χειροκίνητης ταχύτητας ISO για ταινίες (σε κατάσταση M)

Canon Log 3 Ταχύτητα ISO
Κανονική ταχύτητα ISO Off ISO 100–25600 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
On ISO 800–25600 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO Off H (ισοδύναμο με ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ή 102400)
On

L (ισοδύναμο με ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 ή 640)

H (ισοδύναμο με ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ή 102400)

Η μέγιστη ταχύτητα ISO όταν ορίζεται χειροκίνητα αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Εύρος ταχυτήτ ISO].

Όταν έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], το εύρος ρύθμισης είναι ISO 200–25600.

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες σε HDR PQ, HDR, RAW ή εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ.

Η επέκταση H δεν είναι διαθέσιμη, όταν έχει οριστεί σε εγγραφή ταινίας RAW με Canon Log 3, αλλά είναι διαθέσιμη η επέκταση L.

Το προεπιλεγμένο εύρος ρύθμισης, όταν έχει οριστεί σε Canon Log 3 είναι L και ISO 800–25600.

Ρύθμιση αυτόματης ταχύτητας ISO για ταινίες (σε κατάσταση P / Tv / Av και σε κατάσταση M με Αυτόματη ISO)

Canon Log 3 Ταχύτητα ISO
Κανονική ταχύτητα ISO Off ISO 100–25600 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
On ISO 800–25600 (σε βήματα 1/3 ή 1 στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO Off H (ισοδύναμο με ISO 32000, 40000, 51200, 64000, 80000 ή 102400)
On

Η μέγιστη ταχύτητα ISO όταν ορίζεται αυτόματα αντιστοιχεί στη ρύθμιση [Μέγ. για αυτ.].

Όταν έχει οριστεί σε [Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], το εύρος ρύθμισης είναι ISO 200–25600.

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO δεν είναι διαθέσιμες σε HDR PQ, HDR, RAW ή εγγραφή ταινίας με υψηλό ρυθμό καρέ.

Εύρος ρύθμισης χειροκίνητης ταχύτητας ISO για ταινίες

Εύρος ταχυτήτων ISO Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο ISO 100–25600 ή H (ισοδυναμεί με ISO 51200, σε βήματα 1 στοπ)
Μέγιστο ISO 200–25600 ή H (ισοδυναμεί με ISO 51200 ή 102400 σε βήματα 1 στοπ)

Ρύθμιση μέγιστης αυτόματης ISO για ταινίες

Ταχύτητα ISO
Μέγ. για αυτ. ISO 6400–25600 ή H (ισοδυναμεί με ISO 51200 ή 102400 σε βήματα 1 στοπ)
[Ταιν. παρέλ. χρ.] Μέγ. για αυτ. ISO 400–25600

Κλείστρο

Λήψη στατικών εικόνων

Τύπος:
Κυλιόμενο κλείστρο, χρήση του αισθητήρα εικόνας
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου

Κατάσταση κλείστρου: Μηχανικό κλείστρο / Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας / Ηλεκτρονικό κλείστρο

Ταχύτητα κλείστρου

Μηχανικό κλείστρο / Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας 1/8000 έως 30 δευτ. (σε βήματα 1/3 ή 1/2 στοπ), εκθέσεις λυχνίας
Ηλεκτρονικό κλείστρο 1/64000 δευτ., 1/32000 δευτ., 1/16000 δευτ., 1/12800 δευτ., 1/10000 δευτ., ή 1/8000 δευτ. έως 30 δευτ. (σε βήματα 1/3 ή 1/2 στοπ), εκθέσεις λυχνίας

Κατά τη λήψη με ηλεκτρονικό κλείστρο, οι ταχύτητες κλείστρου 1/10000 δευτ. ή ταχύτερες είναι διαθέσιμες μόνο σε κατάστασης Tv ή M (έως 1/8000 δευτ. σε κατάσταση Fv, P ή Av).

Οι προσαρμογές της μηχανής όταν η ταχύτητα κλείστρου ορίζεται σε 1/64000 ή 1/32000 δευτ. κατά τη λήψη με ηλεκτρονικό κλείστρο μπορεί να περιλαμβάνουν την τιμή διαφράγματος ή την ταχύτητα ISO σε ορισμένες συνθήκες λήψης, επειδή δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της έκθεσης σε βήματα 1/3 ή 1/2 στοπ.

Η μέγιστη ταχύτητα κλείστρου είναι 1/8000 δευτ. σε κατάσταση HDR ή με οριοθέτηση εστίασης ή με συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας ή όταν ορίζεται για να διατηρηθεί η ίδια έκθεση κατά την αλλαγή της τιμής διαφράγματος.

Ταχύτητα συγχρονισμού X

Μηχανικό κλείστρο 1/200 δευτ.
Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας 1/250 δευτ.
Ηλεκτρονικό κλείστρο 1/180 δευτ.

Εγγραφή ταινίας

Τύπος: Κυλιόμενο κλείστρο, χρήση του αισθητήρα εικόνας

Ταχύτητα κλείστρου: 1/4000–1/25* δευτ.

Διαφέρει ανάλογα με τον ρυθμό καρέ. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Ταχύτητα κλείστρου.

Ταινίες σε κατάσταση Tv ή M: 1/4000–1/8* δευτ.

Διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης και τον ρυθμό καρέ.

Η ελάχιστη ταχύτητα είναι 1/125 δευτ. (NTSC) ή 1/100 δευτ. (PAL), όταν έχει οριστεί σε [Υψηλ ρυθμός καρέ: Ενεργ.].

Σταθεροποίηση εικόνας (κατάσταση IS): Παρέχεται

Προώθηση

Κατάσταση προώθησης και ταχύτητα συνεχούς λήψης

Καταστάσεις προώθησης Λειτουργία AF Μηχανικό κλείστρο Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας Ηλεκτρονικό κλείστρο
Μεμονωμένες λήψεις
Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας+ One-Shot AF Έως περίπου 12 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 12 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 30 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας One-Shot AF Έως περίπου 6,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 8,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 15 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας One-Shot AF Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Εξειδικευμένη συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας One-Shot AF Έως περίπου 195 λήψεις/δευτ.
Servo AF
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 10 δευτ. / τηλεχειριστήριο
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης: 2 δευτ. / τηλεχειριστήριο

Εξωτερικό φλας

Επαφές υποδοχής αξεσουάρ: 21 ακίδες για αξεσουάρ συμβατά με την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών, 5 ακίδες για συγχρονισμό X και επικοινωνία

Προβολή/αναπαραγωγή

Στοιχείο Στατική εικόνα Ταινία
Εμφάνιση σημείου AF
Πλέγμα σε προβολή Off / 3×3 / 6×4 / 3×3+διαγ
Προβολή με μεγέθυνση 1,5×–10× (15 επίπεδα)
Ρύθμιση κριτηρίων αναζήτησης εικόνων

Κριτήρια αναζήτησης

Βαθμολογία / Ημερομηνία / Φάκελος / Προστασία / Τύπος αρχείου (1) / Τύπος αρχείου (2)

Βαθμολογίες

OFF / ★ έως ★★★★★

Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Όλες οι εικόνες της κάρτας / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν

Προστασία εικόνων Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Κατάργηση προστασίας εικόνων φακέλου / Όλες οι εικόνες της κάρτας / Κατάργηση προστασίας εικόνων κάρτας / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν / Κατάργηση προστασίας όλων των εικόνων που βρέθηκαν
Επεξεργασία εικόνων RAW στη μηχανή Υποστηρίζεται
Αλλαγή μεγέθους Υποστηρίζεται
Κοπή Υποστηρίζεται

Συγκράτηση καρέ από ταινίες 4K

Τα μεμονωμένα καρέ από ταινίες 4K που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή μπορούν να αποθηκεύονται ως στατικές εικόνες JPEG ή HEIF.

4K DCI Περίπου 8,8 megapixel (4096 × 2160)
UHD Περίπου 8,3 megapixel (3840 × 2160)

Η συγκράτηση καρέ δεν είναι διαθέσιμη για ταινίες RAW ή για ταινίες Canon Log 3.

Από τις τυπικές ταινίες, οι στατικές εικόνες αποθηκεύονται ως εικόνες JPEG και από τις ταινίες PQ HDR ως εικόνες HEIF.

Υποστηρίζεται η συγκράτηση καρέ από 4K ALL-I, IPB (Τυπική) και IPB (Ελαφριά).

Η αλλαγή μεγέθους ή η κοπή εσωτερικά στην κάμερα δεν υποστηρίζεται για στατικές φωτογραφίες που έχουν εξαχθεί.

Εντολή εκτύπωσης (DPOF)

Συμμορφώνεται με την έκδοση 1.1 του DPOF

Εξωτερική διασύνδεση

Υποδοχή Digital

Τύπος υποδοχής: USB τύπου C™

Μετάδοση: Ισοδύναμη με SuperSpeed Plus USB (USB 3.2 Gen 2)

Εφαρμογές:
Για επικοινωνία με υπολογιστή / επικοινωνία με smartphone
Για φόρτιση εντός της μηχανής με τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1

Δεν υποστηρίζεται τροφοδοσία της μηχανής κατά τη χρήση PD-E1.

Υποδοχή Ethernet: Υποδοχή τύπου RJ-45

Υποδοχή εξόδου HDMI: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D)

Τερματικό εισόδου εξωτερικού μικροφώνου: Συμβατό με στερεοφωνικά μίνι βύσματα διαμέτρου 3,5 mm, ισχύς από πρίζα

Υποδοχή ακουστικών: Συμβατή με στερεοφωνικό μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm

Υποδοχή τηλεχειρισμού: Υποδοχή τύπου N3

Πηγή ρεύματος

Μπαταρία

Συμβατές συστοιχίες μπαταριών LP-E19
Ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε 1

Φόρτιση USB: Χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1

Πηγή ρεύματος AC

Τροφοδοτικό AC AC-E19
Μετατροπέας DC DR-E19

Αριθμός διαθέσιμων λήψεων

Μέθοδος λήψης Θερμοκρασία Διαθέσιμες λήψεις (περίπου)
Εξοικονόμηση ενέργειας Ομαλή
Σκόπευτρο +23°C 620 440
Οθόνη 860 760

Με χρήση πλήρως φορτισμένης LP-E19 και εγγραφή σε κάρτα SD, με βάση τις οδηγίες CIPA.

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Συνθήκες χρήσης Θερμοκρασία Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Διαθέσιμος χρόνος για έκθεση λυχνίας +23°C Περίπου 8 ώρες και 30 λεπτά

Διαθέσιμος χρόνος για λήψη με Άμεση Προβολή

Χρήση της οθόνης

+23°C Περίπου 5 ώρες και 40 λεπτά

Διαθέσιμος χρόνος για εγγραφή ταινίας

Servo AF ταινίας: Απενεργοποίηση

Ταινίες RAW 6K (29,97 fps) +23°C Περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά
0°C Περίπου 3 ώρες
4K DCI
 • IPB (Τυπική)
 • 29,97 fps / 25,00 fps
 • Χωρίς κοπή ταινίας
+23°C Περίπου 3 ώρες και 20 λεπτά
0°C Περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά
Full HD +23°C Περίπου 5 ώρες και 20 λεπτά
0°C Περίπου 5 ώρες
Διαθέσιμος χρόνος για συνεχή αναπαραγωγή Ταινίες (κανονική αναπαραγωγή) +23°C Περίπου 6 ώρες και 20 λεπτά

Με χρήση πλήρως φορτισμένης LP-E19 και εγγραφή σε κάρτα CFexpress.

Πληροφορίες μπαταρίας

Εναπομένουσα χωρητικότητα

Σε βήματα 1%

Ένδειξη 5 επιπέδων

Αριθμός λήψεων Υποστηρίζεται
Απόδοση φόρτισης 3 επίπεδα

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις

(Π) × (Υ) × (Β) Περίπου 150,0 × 142,6 × 87,2 mm

Με βάση τις οδηγίες CIPA.

Βάρος

Σώμα (περιλαμβάνονται μπαταρία και κάρτα CFexpress)

Με βάση τις οδηγίες CIPA.

Περίπου 1015 g
Μόνο το σώμα Περίπου 822 g

Δεν περιλαμβάνεται το κάλυμμα σώματος, το προσοφθάλμιο ή η υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0–40°C

Υγρασία λειτουργίας: 85% ή λιγότερο

GPS

Δεδομένα θέσης Γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC)
Μεσοδιάστημα ενημέρωσης θέσης Κάθε δευτ. / Κάθε 5 δευτ. / Κάθε 10 δευτ. / Κάθε 15 δευτ. / Κάθε 30 δευτ. / Κάθε λεπτό / Κάθε 2 λεπτά/ Κάθε 5 λεπτά
Υποστηριζόμενα σήματα GPS

Υποστηρίζει τα ακόλουθα σήματα GPS

 • Δορυφόροι GPS Αμερική
 • Δορυφόροι GLONASS Ρωσίας
 • Δορυφόροι MICHIBIKI Quasi-Zenith Ιαπωνίας

  Οι λειτουργίες διόρθωσης σφάλματος με χρήση πολλαπλών δορυφόρων MICHIBIKI δεν υποστηρίζεται.

Δεδομένα καταγραφής

Μορφή NMEA

Δημιουργείται ένα αρχείο κάθε 24 ώρες στη ζώνη ώρα που ορίζει η ημερομηνία και η ώρα.

Οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν δεδομένα καταγραφής σε έναν υπολογιστή και να δουν τις θέσεις λήψης και την πορεία που διανύθηκε σε έναν χάρτη που εμφανίζεται στον υπολογιστή.

Διατήρηση δεδ. θέσης 10 λεπτά / 30 λεπτά / 1 ώρα / 3 ώρες / 6 ώρες / Απεριόριστα

Επικοινωνία Wi-Fi (ασύρματο LAN)

Υποστηριζόμενα πρότυπα (Ισοδύναμο με τα πρότυπα IEEE 802.11b/g/n/a/ac)

Τυπικό Wi-Fi Μέθοδος μετάδοσης Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
IEEE 802.11b Διαμόρφωση DS-SS 11 Mbps
IEEE 802.11g Διαμόρφωση OFDM 54 Mbps
IEEE 802.11n 72,2 Mbps
IEEE 802.11a 54 Mbps
IEEE 802.11ac 86,7 / 200 / 433,3 Mbps

Συχνότητα μετάδοσης (Κεντρική συχνότητα)

Ζώνη 2,4 GHz

Συχνότητα 2412 έως 2462 MHz
Κανάλια Καν. 1 έως 11

Ζώνη 5 GHz

Συχνότητα 5180 έως 5825 MHz
Κανάλια Καν. 36 έως 165

Οι προδιαγραφές ποικίλλουν ανά χώρα/περιοχή.

Μέθοδοι πιστοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων

Μέθοδος σύνδεσης Πιστοποίηση Κρυπτογράφηση
Σημείο πρόσβασης μηχανής WPA2/WPA3-Personal AES
Ανοικτή Απενεργοποίηση
Υποδομή Ανοικτή WEP
Απενεργοποίηση
Κοινό κλειδί WEP
WPA/WPA2/WPA3-Personal

TKIP

AES

WPA/WPA2/WPA3-Enterprise

Bluetooth

Συμμόρφωση με πρότυπα: Προδιαγραφές Bluetooth Specification Version 5.0 (Τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth)

Μέθοδος μετάδοσης: Διαμόρφωση GFSK

 • Όλα τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών της Canon και στα πρότυπα δοκιμών και τις οδηγίες CIPA (Camera & Imaging Products Association).
 • Οι διαστάσεις και το βάρος που αναγράφονται παραπάνω βασίζονται στις οδηγίες CIPA (εκτός από το βάρος του σώματος της μηχανής).
 • Οι προδιαγραφές προϊόντος και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
 • Αν έχετε προσαρτήσει στη μηχανή φακό που δεν είναι της Canon και παρουσιαστεί πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του φακού.