Προσομοίωση οπτικού σκοπεύτρου

Σκόπευτρο και ενδείξεις οθόνης με φυσική εμφάνιση που μοιάζουν με την άποψη από ένα οπτικό σκόπευτρο είναι διαθέσιμα κατά τη λήψη στατικών εικόνων. Έχετε υπόψη ότι οι εικόνες που εμφανίζονται με αυτήν τη δυνατότητα να έχει ρυθμιστεί σε [On] μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα λήψης.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Βοήθ προβ οπτ σκόπ].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Προσοχή

  • Η ρύθμιση αυτής της δυνατότητας σε [On] ρυθμίζει την επιλογή [Λήψη: Προσομοίωση οθόνης] σε [Απενεργ.].
  • Η προσομοίωση οπτικού σκοπεύτρου χρησιμοποιείται για την εμφάνιση, όταν αυτή η δυνατότητα έχει οριστεί σε [On] κατά τη λήψη HDR.
  • Η προσομοίωση οπτικού σκοπεύτρου δεν χρησιμοποιείται κατά την εμφάνιση σε εξωτερικές οθόνες, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης τόσο σε εξωτερική οθόνη όσο και στην οθόνη της μηχανής.
  • Ανάλογα με τις οθόνες ρύθμισης, η προσομοίωση οπτικού σκοπεύτρου μπορεί να μην χρησιμοποιείται για προβολή.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εμφάνιση ίσως να μην μοιάζει με οπτικό σκόπευτρο.
  • Με ορισμένους συνδυασμούς κατάστασης προώθησης και κλείστρου, η εμφάνιση μπορεί να αλλάξει κατά τη συνεχή λήψη.

Σημείωση

  • Δεν είναι διαθέσιμη όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη πολλαπλών εκθέσεων.