Λήψη με τηλεχειρισμό

Για λήψη με τηλεχειρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (Bluetooth), ή έναν προαιρετικό διακόπτη τηλεχειρισμού RS-80N3 ή ένα τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη TC-80N3 (αμφότερα ενσύρματα).

Ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση περίπου 5 μέτρων από τη μηχανή.

Μετά τη ζεύξη της μηχανής και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 (), ορίστε την κατάσταση προώθησης σε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο] για λήψη στατικών εικόνων (). Για εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] στην επιλογή [Ενεργ.].

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Σημείωση

  • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη με τηλεχειρισμό.
  • Το τηλεχειριστήριο BR-E1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή ταινίας.

Διακόπτης τηλεχειρισμού RS-80N3 / Τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη TC-80N3

Αφού συνδεθεί στη μηχανή, ο διακόπτης σάς δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε από απόσταση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του αξεσουάρ.

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής.

  2. Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή τηλεχειρισμού.