Σύνδεση σε ασύρματο τηλεχειριστήριο

Η μηχανή μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά, ) μέσω Bluetooth για λήψη με τηλεχειρισμό.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Bluetooth].

 2. Στο στοιχείο [Bluetooth], επιλέξτε [Τηλεχειριστήριο].

 3. Επιλέξτε [Ζεύξη].

 4. Κάντε ζεύξη των συσκευών.

  • Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Ζεύξη], πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα W και T στο BR-E1 ταυτόχρονα για τουλάχιστον 3 δευτ.
  • Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει ζεύξη της μηχανής με το BR-E1, πατήστε SET.
 5. Διαμορφώστε τη μηχανή για απομακρυσμένη λήψη.

  • Κατά τη λήψη στατικών εικόνων, επιλέξτε την κατάσταση προώθησης [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ./Τηλεχειριστήριο] ().
  • Για εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] στην επιλογή [Ενεργ.].
  • Για οδηγίες μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Προσοχή

 • Οι συνδέσεις Bluetooth καταναλώνουν ισχύ μπαταρίας ακόμη και όταν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο της μηχανής.

Σημείωση

 • Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, συνιστάται η ρύθμιση αυτής της λειτουργίας στην επιλογή [Απενεργ.] στο βήμα 2.

Ακύρωση ζεύξης

Πριν από τη ζεύξη με άλλο ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1, διαγράψτε τις πληροφορίες σχετικά με το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Bluetooth].

 2. Επιλέξτε [Έλεγχος/Διαγρ πληρ σύνδεσης].

 3. Πατήστε το πλήκτρο INFO.

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].