Αλλαγή του κύριου επιλογέα και του επιλογέα Γρήγορου ελέγχου 2

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς τους επιλογείς, όπως χρησιμοποιούνται στην οθόνη προβολής εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλαγή /].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Απενεργ.

   Κύριος επιλογέας Προώθηση εικόνας

   Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Μεγέθ/Προβ ευρετηρίου

  • Ενεργ.

   Κύριος επιλογέας Μεγέθ/Προβ ευρετηρίου

   Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Προώθηση εικόνας

Σημείωση

 • Τα αντίστοιχα εικονίδια στα μενού και στις οθόνες, όπως η οθόνη Γρήγορου ελέγχου και η οθόνη μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, αλλάζουν αναλόγως.