Εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο για τη μείωση φωτισμού και κατόπιν την απενεργοποίηση της οθόνης, για την απενεργοποίηση της μηχανής και για την απενεργοποίηση του σκοπεύτρου μετά την αδράνεια της μηχανής (Αμυδρός φωτισμός οθόνης, Απενεργοποίηση οθόνης, Αυτόματη απενεργοποίηση και Απενεργοποίηση σκοπεύτρου).

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

  • Οι ρυθμίσεις [Μείωση φωτ οθόνης] και [Οθόνη ανενεργή] μπορούν να εφαρμοστούν όταν εμφανίζεται η οθόνη λήψης. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται όταν εμφανίζονται μενού ή προβολή εικόνων.
  • Η μηχανή απενεργοποιείται ενώ εμφανίζονται μενού ή κατά την προβολή εικόνων, αφού παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται στις επιλογές [Μείωση φωτ οθόνης], [Οθόνη ανενεργή] και [Αυτ. σβήσιμο].
  • Για την προστασία της οθόνης, η μηχανή απενεργοποιεί την οθόνη 30 λεπτά μετά το χαμήλωμα της έντασής της (παρόλο που η μηχανή παραμένει ενεργοποιημένη) ακόμα και αν οι επιλογές [Οθόνη ανενεργή] και [Αυτ. σβήσιμο] έχουν οριστεί σε [Απενεργ.].
  • Η ρύθμιση [Σκόπευτρο Off] εφαρμόζεται επίσης όταν η οθόνη είναι ακόμα ενεργοποιημένη. Αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο αισθητήρας σκοπεύτρου απενεργοποιείται.
  • Μόνο η ρύθμιση [Σκόπευτρο Off] εφαρμόζεται όταν εμφανίζεται το σκόπευτρο. Αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος, ο αισθητήρας σκοπεύτρου απενεργοποιείται και το σκόπευτρο κλείνει.
  • Αφού μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης, οι εικόνες εμφανίζονται με χαμηλότερο ρυθμό καρέ στην κατάσταση αναμονής λήψης στατικών εικόνων.
  • Το αυτόματο σβήσιμο δεν ισχύει όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη μέσω USB ή Mobile File Transfer.