Ρύθμιση κριτηρίων αναζήτησης εικόνων

Μπορείτε να φιλτράρετε την προβολή των εικόνων ανάλογα με τις συνθήκες αναζήτησης. Μετά τη ρύθμιση των κριτηρίων αναζήτησης εικόνων, μπορείτε να αναπαραγάγετε και να προβάλετε μόνο τις εικόνες που βρέθηκαν. Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε, να βαθμολογήσετε, να κάνετε διαδοχική προβολή, να διαγράψετε και να εφαρμόσετε άλλες λειτουργίες σε φιλτραρισμένες εικόνες.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ].

 2. Ρυθμίστε τα κριτήρια αναζήτησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να κάνετε μια επιλογή.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να ορίσετε την επιθυμητή επιλογή.
  • Στα αριστερά της επιλογής εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] (1). (Έχει οριστεί ως κριτήριο αναζήτησης.)
  • Αν επιλέξετε το στοιχείο και πατήσετε το πλήκτρο INFO, το σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα διαγραφεί (έτσι, ακυρώνεται το κριτήριο αναζήτησης).
  Επιλογή Περιγραφή
  Βαθμολογία Εμφανίζει εικόνες με το επιλεγμένο κριτήριο (βαθμολογία).
  Ημ/νία Εμφανίζει εικόνες που λήφθηκαν την επιλεγμένη ημερομηνία λήψης.
  Φάκελος Εμφανίζει εικόνες στον επιλεγμένο φάκελο.
  Προστασία Εμφανίζει εικόνες με το επιλεγμένο κριτήριο (προστασία).
  Τύπος αρχείου (1) Εμφανίζει εικόνες με τον επιλεγμένο τύπο αρχείου.
  Τύπος αρχείου (2)
 3. Εφαρμόστε τα κριτήρια αναζήτησης.

  • Πατήστε SET και διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται.
  • Επιλέξτε [ΟΚ].

   Το κριτήριο αναζήτησης εφαρμόζεται.

 4. Προβολή των εικόνων που βρέθηκαν.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.

   Προβάλλονται μόνο οι εικόνες που ταιριάζουν με τα καθορισμένα κριτήρια (φίλτρα).

   Όταν οι εικόνες φιλτραριστούν για εμφάνιση, η οθόνη θα εμφανίσει ένα εξωτερικό κίτρινο πλαίσιο (2).

Προσοχή

 • Αν δεν υπάρχουν εικόνες που να ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης, δεν μπορεί να πατηθεί το πλήκτρο SET στο βήμα 3.

Σημείωση

 • Τα κριτήρια αναζήτησης ενδέχεται να διαγραφούν έπειτα από λειτουργίες που συνδέονται με την ενεργοποίηση της μηχανής ή με αλλαγές κάρτας, και την επεξεργασία, την προσθήκη ή τη διαγραφή εικόνων.
 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ].

Απαλοιφή των κριτηρίων αναζήτησης

Μεταβείτε στην οθόνη του βήματος 2 και πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή για να καταργήσετε όλα τα κριτήρια αναζήτησης.