Προστασία εικόνων

Μπορείτε να προφυλάξετε σημαντικές εικόνες ώστε να μην διαγραφούν κατά λάθος.

Προσοχή

 • Αν διαμορφώσετε την κάρτα (), θα διαγραφούν και οι προστατευμένες εικόνες.

Σημείωση

 • Όταν μια εικόνα προστατεύεται, δεν μπορεί να διαγραφεί από τη λειτουργία διαγραφής της μηχανής. Για να διαγράψετε μια προστατευμένη εικόνα, πρέπει πρώτα να ακυρώσετε την προστασία.
 • Αν διαγράψετε όλες τις εικόνες (), θα παραμείνουν μόνο οι προστατευμένες εικόνες. Αυτό είναι βολικό όταν θέλετε να διαγράψετε όλες τις περιττές εικόνες ταυτόχρονα.
 • Μπορείτε να προσθέσετε φωνητικές σημειώσεις σε προστατευμένες εικόνες. Για εικόνες με υπάρχουσες φωνητικές σημειώσεις, είναι επίσης δυνατή η πρόσθετη εγγραφή φωνητικών σημειώσεων.

Προστασία μεμονωμένων εικόνων μέσω του Μενού

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Προστασία εικόνων].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή εικόνων].

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να προστατευθεί.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε μια εικόνα για να προστατευθεί.
 4. Προστατεύστε την εικόνα.

  • Πατήστε το πλήκτρο SET για να προστατεύσετε την επιλεγμένη εικόνα, η οποία στη συνέχεια θα επισημανθεί με ένα εικονίδιο [Προστασία] (1) στο επάνω μέρος της οθόνης.
  • Για να ακυρωθεί η προστασία και να διαγραφεί το εικονίδιο [Προστασία], πατήστε ξανά το πλήκτρο SET.
  • Για να προστατεύσετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Σημείωση

 • Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να προστατεύσετε εικόνες πατώντας το πλήκτρο RATE/Φωνητική σημείωση ().

Ορισμός εύρους εικόνων που θα προστατευτούν

Ενώ βλέπετε τις εικόνες στην οθόνη ευρετηρίου, μπορείτε να ορίσετε την πρώτη και την τελευταία εικόνα για να επιλέξετε το εύρος για ταυτόχρονη προστασία όλων των συγκεκριμένων εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

  • Επιλέξτε [Επιλογή εύρους] στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Προστασία εικόνων].
 2. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Οι εικόνες στο συγκεκριμένο εύρος θα προστατευτούν και θα εμφανιστεί το εικονίδιο [Προστασία].
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα για προστασία, επαναλάβετε το βήμα 2.

Προστασία όλων των εικόνων ενός φακέλου ή μιας κάρτας

Μπορείτε να προστατεύσετε όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

 • Όταν επιλέξετε [Όλες οι εικόνες του φακέλου] ή [Όλες οι εικόνες σε κάρτα] στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Προστασία εικόνων], θα προστατευτούν όλες οι εικόνες του φακέλου ή της κάρτας.
 • Για να ακυρωθεί η προστασία, επιλέξτε [Κατάργ. προστ. εικόνων φακέλου] ή [Κατάργ. προστ. εικόνων κάρτας].
 • Εάν τα κριτήρια αναζήτησης ρυθμιστούν με την επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] (), η οθόνη θα αλλάξει σε [Όλες εικ που βρέθ] και [Κατ προστ όλ βρέθ].
 • Αν επιλέξετε [Όλες εικ που βρέθ], θα προστατευθούν όλες οι εικόνες βάσει των κριτηρίων αναζήτησης.
 • Αν επιλέξετε [Κατ προστ όλ βρέθ], θα καταργηθεί η προστασία όλων των φιλτραρισμένων εικόνων.

Σημείωση

 • Η προστασία ή κατάργηση προστασίας των εικόνων επιλέγοντας [Όλες οι εικόνες σε κάρτα] ή [Κατάργ. προστ. εικόνων κάρτας] εφαρμόζεται στην κάρτα που είναι επιλεγμένη στην [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου] (είτε στην [Εγγρ/Προβολ ]/[Εγγρ/Προβολ ] είτε στην [Προβολή ]/[Προβολή ]).