Λήψη με το κλείστρο αφής

Μπορείτε να εστιάσετε και να τραβήξετε αυτόματα τη φωτογραφία αγγίζοντας απλώς την οθόνη.

 1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλείστρου αφής.

  • Αγγίξτε το εικονίδιο [Κλείστρο Αφής: Απενεργοποίηση] στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  • Κάθε φορά που αγγίζετε το εικονίδιο, αυτό αλλάζει μεταξύ [Κλείστρο Αφής: Απενεργοποίηση] και [Κλείστρο Αφής: Ενεργοποίηση].
  • [] (Κλείστρο αφής: Ενεργοποίηση)

   Η μηχανή εστιάζει στο σημείο που αγγίζετε και, στη συνέχεια, καταγράφεται η εικόνα.

  • [] (Κλείστρο αφής: Απενεργοποίηση)

   Μπορείτε να αγγίξετε ένα σημείο για να εστιάσετε στο σημείο αυτό. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

 2. Αγγίξτε την οθόνη για να φωτογραφίσετε.

  • Αγγίξτε το πρόσωπο ή το θέμα στην οθόνη.
  • Στο σημείο που αγγίζετε, η μηχανή εστιάζει (AF αφής) χρησιμοποιώντας την καθορισμένη Περιοχή AF.
  • Εάν έχετε επιλέξει [Κλείστρο Αφής: Ενεργοποίηση], το σημείο AF γίνεται πράσινο όταν επιτευχθεί εστίαση και η μηχανή τραβά τη φωτογραφία αυτόματα.
  • Αν δεν επιτευχθεί εστίαση, το σημείο AF γίνεται πορτοκαλί και η μηχανή δεν μπορεί να τραβήξει τη φωτογραφία. Αγγίξτε ξανά το πρόσωπο ή το θέμα στην οθόνη.

Προσοχή

 • Η μηχανή φωτογραφίζει στην κατάσταση μεμονωμένων λήψεων ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της κατάστασης προώθησης ([Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus], [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας] ή [Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας]).
 • Εάν αγγίξετε την οθόνη, γίνεται εστίαση [One-Shot AF], ακόμα και αν η ρύθμιση [Αυτόματη εστίαση: Λειτουργία AF] έχει οριστεί σε [Servo AF].
 • Εάν αγγίξετε την οθόνη σε προβολή με μεγέθυνση, δεν θα γίνει εστίαση ούτε θα βγει η φωτογραφία.
 • Αν ρύθμιση [Διάρκεια εξέτασης] στο στοιχείο [Λήψη: Εξέταση εικόνας] έχει οριστεί σε [Μεγ.Διάρκεια] και φωτογραφίσετε με άγγιγμα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του ή να αγγίξετε το εικονίδιο [Επιστροφή] για να τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία.

Σημείωση

 • Για να φωτογραφίσετε με έκθεση λυχνίας, αγγίξτε την οθόνη δύο φορές. Αγγίξτε μία φορά για να ξεκινήσει η έκθεση και άλλη μία φορά για να τη διακόψετε. Προσέξτε να μην κινήσετε τη μηχανή κατά το άγγιγμα της οθόνης.