Αλλαγή των πληροφοριών προσανατολισμού ταινιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα τις πληροφορίες προσανατολισμού αναπαραγωγής ταινίας (οι οποίες καθορίζουν ποια πλευρά θα είναι από πάνω).

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλ. πληρ. περ. ταινιών].

  2. Επιλέξτε μια ταινία.

    • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε την ταινία για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες προσανατολισμού.
  3. Αλλάξτε τις πληροφορίες προσανατολισμού.

    • Κοιτάζοντας τη μηχανή και το εικονίδιο Προσανατολισμός εικόνας στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης, πατήστε SET για να καθορίσετε ποια πλευρά θα είναι από πάνω. Κάθε πάτημα του πλήκτρου SET επεξεργάζεται τις πληροφορίες περιστροφής ταινιών ως εξής: [Προσανατολισμός ταινίας] → [Προσανατολισμός ταινίας δεξιά] → [Προσανατολισμός ταινίας αριστερά].

Προσοχή

  • Οι ταινίες αναπαράγονται οριζόντια στη μηχανή και μέσω εξόδου βίντεο HDMI, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.] ().
  • Με αυτήν τη μηχανή, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των πληροφοριών προσανατολισμού ταινίας των ταινιών που εγγράφονται με άλλες μηχανές.