Ονόματα εξαρτημάτων

 1. (1) Λυχνία χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης/βοηθητικής δέσμης AF
 2. (2) Κουμπί κλείστρου
 3. (3) Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών 2 (M-Fn 2)
 4. (4) Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου
 5. (5) Λαβή
 6. (6) Πλήκτρο κατακόρυφης λαβής πολλαπλών λειτουργιών
 7. (7) Κύριος επιλογέας κατακόρυφης λαβής
 8. (8) Κουμπί κλείστρου κατακόρυφης λαβής
 9. (9) Οδηγός τοποθέτησης φακού RF
 10. (10) Βάση φακού
 11. (11) Πείρος ασφάλισης φακού
 1. (12) Πλήκτρο απασφάλισης φακού
 2. (13) Κουρτίνα κλείστρου/αισθητήρας εικόνας
 3. (14) Υποδοχή τηλεχειρισμού
 4. (15) Επαφές
 5. (16) Πλήκτρο κατακόρυφης λαβής προεπισκόπησης βάθους πεδίου
 6. (17) Πλήκτρο κατακόρυφης λαβής πολλαπλών λειτουργιών 2 (M-Fn 2)
 7. (18) Υποδοχή τριπόδου
 8. (19) Αριθμός σειράς (αριθμός σώματος)
 9. (20) Οπή τοποθέτησης αξεσουάρ
 10. (21) Κάλυμμα σώματος
 1. (1) Προσοφθάλμιο
 2. (2) Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
 3. (3) Επαφές συγχρονισμού φλας
 4. (4) Σημάδι εστιακού επιπέδου
 5. (5) Πλήκτρο κατάστασης προώθησης/επιλογής λειτουργίας AF
 6. (6) Μικρόφωνο
 7. (7) Πλήκτρο διόρθωσης έκθεσης με φλας/επιλογής κατάστασης φωτομέτρησης
 8. (8) Κρίκος ιμάντα
 9. (9) Υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου
 10. (10) Υποδοχή digital
 11. (11) Υποδοχή εξόδου HDMI micro
 12. (12) Υποδοχή ακουστικών
 13. (13) Υποδοχή Ethernet RJ-45
 14. (14) Υποδοχή PC
 15. (15) Κάλυμμα υποδοχής
 16. (16) Λαβή απασφάλισης μπαταρίας
 1. (17) Μπαταρία
 2. (18) Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
 3. (19) Πάνελ LCD
 4. (20) Πλήκτρο αλλαγής πληροφοριών/φωτισμού πάνελ LCD
 5. (21) Πλήκτρο διόρθωσης έκθεσης/ορισμού τιμής διαφράγματος
 6. (22) Πλήκτρο κατάστασης
 7. (23) Πλήκτρο επιλογής σημείου AF
 8. (24) Πλήκτρο κλειδώματος AE
 9. (25) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2
 10. (26) Πλήκτρο έναρξης AF/Έξυπνο χειριστήριο
 11. (27) Πλήκτρο Γρήγορου ελέγχου
 12. (28) Ένδειξη προσπέλασης
 13. (29) Διακόπτης λειτουργίας/κλειδώματος πολλαπλών λειτουργιών
 14. (30) Ηχείο
 15. (31) Οθόνη
 16. (32) Πλήκτρο MENU
 17. (33) / Πλήκτρο βαθμολογίας/φωνητικής σημείωσης
 1. (1) Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου
 2. (2) Επιλογέας πολλαπλών χρήσεων (μπορείτε επίσης να τον πατήσετε ευθεία προς τα μέσα)
 3. (3) Πλήκτρο INFO.
 4. (4) Πλήκτρο ρύθμισης
 5. (5) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1
 6. (6) Πλήκτρο αναπαραγωγής
 7. (7) Ένδειξη δικτύου
 8. (8) Πλήκτρο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
 9. (9) Πλήκτρο διαγραφής
 10. (10) Κουμπί ρύθμισης διοπτρίας
 11. (11) Διακόπτης λήψης στατικών εικόνων/ εγγραφής ταινίας
 1. (12) Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
 2. (13) Κύριος επιλογέας
 3. (14) Κρίκος ιμάντα
 4. (15) Πλήκτρο λήψης ταινίας
 5. (16) Υποδοχή κάρτας 1
 6. (17) Υποδοχή κάρτας 2
 7. (18) Κάλυμμα υποδοχής κάρτας
 8. (19) Πλήκτρο εξαγωγής κάρτας 1
 9. (20) Επιλογέας πολλαπλών χρήσεων κατακόρυφης λαβής (μπορείτε επίσης να τον πατήσετε ευθεία προς τα μέσα)
 10. (21) Πλήκτρο έναρξης AF/Έξυπνο χειριστήριο κατακόρυφης λαβής
 11. (22) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου κατακόρυφης λαβής 2
 12. (23) Πλήκτρο κλειδώματος AE κατακόρυφης λαβής
 13. (24) Πλήκτρο επιλογής σημείου AF κατακόρυφης λαβής

Προβολή πληροφοριών στο πάνελ LCD

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εικονίδια, ανατρέξτε στη σελίδα Εμφάνιση πληροφοριών.

Οθόνη πληροφοριών σκοπεύτρου

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση της μηχανής.

Συστοιχία μπαταριών LP-E19

 1. (1) Μοχλός κλειδώματος μπαταρίας
 2. (2) Επαφές
 1. (3) Προστατευτικό κάλυμμα
 2. (4) Λαβή απασφάλισης μπαταρίας

Φορτιστής μπαταριών LC-E19

Φορτιστής για συστοιχία μπαταριών LP-E19 ().

 1. (1) Επαφές
 2. (2) Υποδοχές μπαταρίας
 3. (3) Υποδοχή καλωδίου ρεύματος
 4. (4) Πλήκτρο ελέγχου επίδοσης επαναφόρτισης/Πλήκτρο βαθμονόμησης
 1. (5) Ένδειξη φόρτισης/Ένδειξη ελέγχου επίδοσης επαναφόρτισης/Ένδειξη χρόνου εκφόρτισης
 2. (6) Λυχνία βαθμονόμησης (εκφόρτισης)
 3. (7) Προστατευτικό κάλυμμα (περιλαμβάνονται δύο)
 4. (8) Καλώδιο ρεύματος

Τοποθέτηση του ιμάντα

Περάστε το άκρο του ιμάντα μέσα από τον κρίκο ιμάντα από το κάτω μέρος και έπειτα περάστε το μέσα από την αγκράφα ιμάντα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Τραβήξτε τον ιμάντα για να τον τεντώσετε και βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαλαρώσει από την αγκράφα.

Χρήση του προστατευτικού καλωδίου

 • Όταν συνδέετε τη μηχανή σε υπολογιστή, να χρησιμοποιείτε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο επικοινωνίας ή ένα καλώδιο Canon.
 • Χρησιμοποιήστε ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο HDMI κατά τη σύνδεση της μηχανής σε οθόνη ή άλλη συσκευή προβολής.
 • Κατά τη σύνδεση ενός καλωδίου επικοινωνίας, χρησιμοποιήστε το συμπεριλαμβανόμενο προστατευτικό καλωδίου. Η χρήση του προστατευτικού καλωδίου βοηθά στην αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης και βλάβης των ακροδεκτών.

Προετοιμασία

Το προστατευτικό καλωδίου αποτελείται από το προστατευτικό (1) και έναν σφιγκτήρα (2).

Συνδέστε το προστατευτικό στη μηχανή.

Με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο επικοινωνίας και ένα εμπορικά διαθέσιμο λεπτό καλώδιο HDMI

  • (3) Συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο επικοινωνίας
  • (4) Εμπορικά διαθέσιμο λεπτό καλώδιο HDMI

Με ένα συμπεριλαμβανόμενο ή προαιρετικό καλώδιο επικοινωνίας Canon και ένα εμπορικά διαθέσιμο χοντρό καλώδιο HDMI

  • (5) Συμπεριλαμβανόμενο ή προαιρετικό καλώδιο επικοινωνίας Canon
  • (6) Εμπορικά διαθέσιμο χοντρό καλώδιο HDMI

Μόνο με προαιρετικό καλώδιο επικοινωνίας Canon ή ένα εμπορικά διαθέσιμο καλώδιο HDMI

Αν χρησιμοποιείτε μόνο ένα καλώδιο επικοινωνίας Canon ή ένα εμπορικά διαθέσιμο χοντρό/λεπτό καλώδιο HDMI, περάστε το καλώδιο στο σφιγκτήρα (2) όπως εικονίζεται, πριν να τοποθετήσετε το σφιγκτήρα στο προστατευτικό καλωδίου.

Προσοχή

 • Αν χρησιμοποιείτε τη μηχανή με ένα καλώδιο επικοινωνίας ή ένα καλώδιο HDMI συνδεδεμένο χωρίς το προστατευτικό καλωδίου, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην υποδοχή της μηχανής. Βεβαιωθείτε ότι κάθε καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στην υποδοχή της μηχανής.