Registrering af Min Menu

Under fanen Min Menu kan du registrere menupunkter og brugerdefinerede funktioner, du ofte ændrer på.

Oprettelse af og tilføjelse til fanen Min Menu

 1. Vælg [Tilføj til Min Menu-faneblad].

 2. Vælg [OK].

  • Du kan oprette op til fem Mine menu-faner ved at gentage trin 1 og 2.

Registrering af menupunkterne under fanen Min Menu

 1. Vælg [MY MENU*: Konfigurér].

 2. Vælg [Vælg emner til registrering].

 3. Registrér de ønskede punkter.

  • Vælg et punkt, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.
  • Du kan registrere op til seks punkter.
  • Hvis du vil vende tilbage til skærmen i trin 2, skal du trykke på knappen MENU.

Indstillinger for fanen Min Menu

Du kan sortere og slette punkter under menufanen og omdøbe eller slette selve menufanen.

 • Sortér registrerede emner

  Du kan ændre rækkefølgen på de registrerede punkter i Min Menu. Vælg [Sortér registrerede emner], vælg et punkt, du vil omarrangere, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil. Når [Top og bund] vises, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger for at arrangere punktet, og derefter trykke på knappen Quick Control/Indstil.

 • Slet valgte emner/Slet alle emner på faneblad

  Du kan slette et hvilket som helst af de registrerede punkter. [Slet valgte emner] sletter ét punkt ad gang, og [Slet alle emner på faneblad] sletter alle de registrerede punkter på fanen.

 • Slet faneblad

  Du kan slette den aktuelle Min Menu-fane. Vælg [Slet faneblad] for at slette fanen [MY MENU*].

 • Omdøb faneblad

  Du kan omdøbe fanen Min Menu fra [MY MENU*].

  1. Vælg [Omdøb faneblad].

  2. Skriv tekst.

   • Brug vælgeren Quick Control-vælger eller Multikontrol for at vælge et tegn, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil for at angive det.
   • Ved at vælge [Indgangsmetode] kan du ændre indgangsmetoden.
   • Vælg [Slet] for at slette et tegn.
  3. Bekræft indtastning.

   • Tryk på knappen MENU, og vælg derefter [OK].

Sletning af alle Min Menu-faneblade/Sletning af alle punkter

Du kan slette alle de oprettede Min menu-faner eller Min menu-punkter, der er registreret på dem.

 • Slet alle Min Menu-faneblade

  Du kan slette alle de Min Menu-faneblade, du har oprettet. Når du vælger [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes alle fanerne fra [MY MENU1] til [MY MENU5] og fanen [Min Menu] går tilbage til dens standardindstilling.
 • Slet alle emner

  Du kan slette alle de punkter, der er registreret under fanerne [MY MENU1] til [MY MENU5]. Fanerne bevares.

Forholdsregler

 • Når du udfører [Slet faneblad] eller [Slet alle Min Menu-faneblade], slettes også fanenavne, der er omdøbt med [Omdøb faneblad].

Indstillinger for menuvisning

Du kan vælge [Menuvisning] for at indstille den menuskærm, der skal vises først, når du trykker på knappen MENU.

 • Normal visning

  Viser den sidst viste menuskærm.
 • Vis fra Min Menu-faneblad

  Vises med fanen [Min Menu] valgt.
 • Vis kun Min Menu-faneblad

  Begrænser visning til fanen [Min Menu] (fanerne [Optagelse]/[Autofokus]/[Afspilning]/[Trådløse funktioner]/[Indstilling]/[Brugerdefinerede funktioner] vises ikke).