Bluetooth-indstillinger

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Bluetooth-indstil.].

 2. Vælg en indstilling.

 • Bluetooth

  Hvis du ikke bruger Bluetooth-funktionen, skal du vælge [Deaktivér].

 • Kontrollér forbindelsesinfo.

  Du kan kontrollere navnet og kommunikationsstatussen for den parrede enhed.

 • Bluetooth-adresse

  Du kan kontrollere kameraets Bluetooth-adresse.