Program for specialscene

Kameraet vælger automatisk de bedste indstillinger, når du vælger en optagelsesmetode til motivet eller scenen.

* Specialscene står for Special Scene (Specialscene).

  1. Drej Programvælgeren om på Specialscene.

  2. Tryk på knappen Quick Control/Indstil.

  3. Vælg en optagelsesmetode.

    • Brug vælgeren Kommandovælger til at vælge et en optagelsesmetode, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  4. Vis indstillingerne.

    • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at vise Quick Control-skærmen.

Bemærk

  • Du kan også indstille optagelsesmetode i [Optagelse: Optagemetode].
  • Når [Indstilling: Metodevejledning] er indstillet til [Deaktivér], skal du efter trin 1 trykke på knappen Quick Control/Indstil for at åbne Quick Control-skærmen, bruge vælgeren Kommandovælger for at vælge en optagelsesmetode og derefter trykke på knappen Quick Control/Indstil.

Mulige optagelsesmetoder i metoden SCN

Optagelsesmetode
Selvportræt Selvportræt Panorering Panorering
Portræt Portræt Næroptagelse Næroptagelse
Smooth skin Jævne hudtoner Mad Mad
Gruppefoto Gruppefoto Natportræt Natportræt
Landskab Landskab Håndholdt nattescene Håndholdt nattescene
Panoramisk optagelse Panoramaoptagelse HDR-modlyskontrol HDR-modlyskontrol
Sport Sport Program for lydløs lukker Lydløs lukker
Børn Børn