Manuel eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation kan lysne (forøget eksponering) eller mørkne (reduceret eksponering) kameraets standardeksponering.

Eksponeringskompensation er tilgængelige i metoderne Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE og Manuel eksponering.

Du kan finde flere oplysninger om eksponeringskompensation, hvor både metoden Manuel eksponering og ISO auto er indstillet, i M: Manuel eksponering og Fv: Fleksibelt prioriteret AE for metoden Fleksibelt prioriteret AE.

 1. Kontrollér eksponeringen.

  • Tryk udløserknappen halvt ned, og kontrollér indikatoren for eksponeringsniveau.
 2. Angiv mængden af kompensation.

  Øget eksponering for at gøre billeder lysere

  Reduceret eksponering for at gøre billeder mørkere

  • Indstil den ved at se på skærmen, når du drejer vælgeren Quick Control-vælger.
  • Et [Eksponeringskompensation]-ikon vises for at angive eksponeringskompensation.
 3. Tag billedet.

  • For at annullere eksponeringskompensationen skal du indstille indikatoren for eksponeringsniveau [Eksponeringsniveau] til standardeksponeringsindekset ([Standardeksponeringsindeks]).

Forholdsregler

 • Hvis [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () er indstillet til en anden indstilling end [Deaktivér], kan billedet stadigt se lysere ud, selv hvis reduceret eksponeringskompensation er indstillet til at gøre billeder mørkere.

Bemærk

 • Mængden af eksponeringskompensation forbliver den samme, selvom afbryderen er indstillet til Sluk.