Sensorrensning

Kameraets sensorrensningsfunktion renser forsiden af billedsensoren.

Bemærk

 • Du opnår de bedste resultater, hvis kameraet står på et stabilt sted på et bord eller en lignende overflade, når du renser det.

Rens nu

 1. Vælg [Indstilling: Sensorrensning].

 2. Vælg [Rens nu].

  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen.

Bemærk

 • Resultatet bliver særlig meget markant bedre, selv hvis du gentager sensorrensningen. Bemærk, at [Rens nu] muligvis ikke er til rådighed lige efter rensningen.

Automatisk rensning

 1. Vælg [Autorensning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge en indstilling, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.

Bemærk

 • Når indstillet til [Når fra] eller [Aktivér] slettes sensoren, når skærmen slukker, herunder når den slukker automatisk.