Strømbesparelse

Du kan indstille timingen af, hvornår skærmen dæmpes og derefter slukker, når kameraet slukker, og når søgeren slukker, når kameraet er inaktivt (skærmdæmper, slukning af skærm, autosluk og slukning af søger).

  1. Vælg [Indstilling: Energisparer].

  2. Vælg en indstilling.

Bemærk

  • [Skærmdæmper] og [Skærm fra] anvendes, når optagelsesskærmen vises. Disse indstillinger anvendes ikke i menuvisning eller billedafspilning.
  • Kameraet slukker under menuvisning eller billedafspilning, når den tid, der er indstillet i [Skærmdæmper], [Skærm fra] og [Autosluk] udløber.
  • For at beskytte skærmen slukker den 30 minutter efter, at den er blevet nedtonet (selvom selve kameraet forbliver tændt), selv hvis [Skærm fra] og [Autosluk] er indstillet til [Deaktivér].
  • [Søger Fra] anvendes også, når skærmen stadig er tændt. Når tiden er udløbet, deaktiveres søgersensoren også.
  • Kun [Søger Fra] anvendes under søgervisning. Når tiden er udløbet, deaktiveres søgersensoren og søgeren slukker.
  • Billeder på skærmen vises ved en lavere billedhastighed, når skærmen er dæmpet i forbindelse med, at stillbilledoptagelse er på standby.