Filmoptagelse

Drej programvælgeren om på Film for filmoptagelse.

til højre for titlerne angiver funktioner, der kun er tilgængelige i metoden [Manuel filmeksponering].

Forholdsregler

  • Når du skifter fra stillbilledoptagelse til filmoptagelse, skal du kontrollere kameraindstillinger igen før optagelse af film.

Bemærk

  • Du kan optage film ved at trykke knappen til filmoptagelse ned under stillbilledoptagelse.