Brug af selvudløser

Brug selvudløseren, når du vil være på billedet som f.eks. et mindefoto.

 1. Tryk på knappen Multifunktion (Tidsindstilling 6 sek.).

  • Tryk på knappen Multifunktion, hvor vises et billede på skærmen.
 2. Vælg fremføringsmetodepunktet.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge fremføringsmetodepunktet.
 3. Vælg selvudløseren.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge selvudløseren.

   10-sekunder selvudløser: Optagelse om 10 sek.

   2-sekunder selvudløser: Optagelse om 2 sek.

   Selvudløser: Kontinuerlig: Optag kontinuerligt i 10 sek. for det angivne antal optagelser*

   For at indstil antallet af billeder., som er taget kontinuerligt (2-10), skal du bruge knappen Fremføringsmetoder eller konfigurere [Optagelse: Fremføringsmetode].

 4. Tag billedet.

  • Fokusér på motivet, og tryk derefter udløserknappen helt ned.
  • Du kan tjekke funktionen ved at se på indikator for selvudløseren, lytte efter biptoner eller se nedtællingen i sekunder på skærmen.
  • Blinkene fra indikatoren for selvudløseren accelererer, og kameraet bipper hurtigt ca. 2 sek., før billedet tages.

Forholdsregler

 • Med [Selvudløser: Kontinuerlig] kan nogle betingelser i kontinuerlig optagelse forlænge optagelsesintervallet, som f.eks. billedkvalitet og brug af flash.

Bemærk

 • [2-sekunder selvudløser] bruges til at starte optagelse uden at berøre kameraet (for at undgå kamerarystelser), når det er monteret på et stativ til optagelser som f.eks. stillbilleder eller optagelser med lang eksponering.
 • Efter optagelse af billeder med selvudløser anbefales det at afspille billedet () for at kontrollere dem for korrekt fokus og eksponering.
 • Når du tager et billede af dig selv med selvudløseren, skal du bruge fokuslås () på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, som dig selv.
 • Hvis du vil annullere selvudløseren, efter at den er startet, skal du enten trykke på skærmen eller trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 • Tid for automatisk slukning kan blive forlænget, når kameraet er indstillet til optagelse med fjernbetjening.