HDR-optagelse

PQ i HDR PQ henviser til gammakurven for det inputsignal, der viser HDR-billeder.

HDR PQ-indstillinger gør, at kameraet kan producere HDR-billeder, der overholder den PQ-specifikation, der er defineret i ITU-R BT.2100 og SMPTE ST.2084. (Den faktiske visning afhænger af skærmens ydeevne.)

Optagelser tages som HEIF- eller RAW-billeder.

HDR står for High Dynamic Range (Stort dynamikområde).

PQ står for Perceptual Quantization.

  1. Vælg [Optagelse: HDR-optagelse ].

  2. Vælg [Aktivér].

    • I forbindelse med optagelse og afspilning vises konverterede billeder på skærmen, som ser ud på samme måde, som billederne ville se ud på en HDR-visningsenhed.

Forholdsregler

  • Udvidede ISO-hastigheder (H) er ikke til rådighed i HDR-optagelse.
  • Visse enheder kan se anderledes ud, hvis du sammenligner med den måde, de vises på HDR-visningsenheden på.
  • Ubrugte signalværdier vises i grove træk med billedområder i gråt i histogrammet, når [Optagelse: HDR-optagelse ] er indstillet til [Aktivér].
  • [Optagelse: Visningsydelse] er ikke til rådighed, når [Optagelse: HDR-optagelse ] er indstillet til [Aktivér]. Er indstillet til [Jævn].
  • Når billeder, der er taget [Optagelse: HDR-optagelse ] indstillet til [Aktivér], skal du før afspilning på en HDR-visningsenhed indstille [Afspilning: HDMI HDR output] til [Til] (). Bemærk, at uanset indstillingen af [Afspilning: HDMI HDR output] bruges HDR-billeder til visning på HDR-visningsenheder.