Ændring af størrelse på JPEG-/HEIF-billeder

Du kan ændre et JPEG- eller HEIF-billedes størrelse for at reducere antal pixels og gemme det som et nyt billede. Du kan ændre størrelsen af Stor-, Mellem- eller Lille 1 JPEG- eller HEIF-billeder (i størrelser bortset fra Lille 2), herunder dem, der er taget under optagelse i RAW+JPEG og RAW+HEIF. Størrelsen på Lille 2-billeder og RAW-billeder eller film kan ikke ændres.

 1. Vælg [Afspilning: Ændr størrelse].

 2. Vælg et billede.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge det billede, hvis størrelse skal ændres.
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at få vist billedstørrelsen.
 3. Vælg den ønskede billedstørrelse.

  • Vælg den ønskede billedstørrelse (1).
 4. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme billedet i den nye størrelse.
  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummer, og vælg derefter [OK].
  • Gentag trin 2 og 4, hvis du vil ændre størrelsen på et andet billede.