Gentilslutning via Wi-Fi/Bluetooth

Følg disse trin for at genoprette forbindelse til enheder eller webtjenester med registrerede tilslutningsindstillinger.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg en indstilling.

  • Vælg, hvad der skal oprettes forbindelse til Wi-Fi eller Bluetooth på oversigten over tidligere forbindelser. Hvis muligheden ikke fremgår af listen, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger for at skifte skærme.
  • Historikken vises ikke, når [Tilslutn.historik] er indstillet til [Skjul] ().
 3. Betjen den tilsluttede enhed.

  [] Smartphone

  • Start Camera Connect.
  • Hvis smartphonens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet til en smartphone via vises Wi-Fi, “_Canon0A” sidst på SSID'en.

  [] Computer

  • EOS-softwaren på computeren.
  • Hvis computerens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet via Wi-Fi vises “_Canon0A” sidst på SSID'en.

  [] Printer

  • Hvis printerens tilslutningsdestination er blevet ændret, skal du gendanne indstillingen for at tilslutte til kameraet via Wi-Fi eller det samme adgangspunkt som kameraet.

   Ved direkte tilslutning af kameraet til en printer via vises Wi-Fi, “_Canon0A” sidst på SSID'en.