ISO-hastighed under filmoptagelse

I metoden [Film]

  • ISO-hastigheden kan indstilles automatisk i et område fra ISO 100–12800.
  • Når du indstiller [Maks. for Auto] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] til [H (25600)] () maksimumhastigheden i det automatiske indstillingsområde til H (svarende til ISO 25600).
  • Det mindste hastighed i det automatisk indstillingsområde er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret] (). Maksimumgrænsen udvides ikke, selvom udvidelse er indstillet i [Maks. for Auto].

I metoden [Manuel filmeksponering]

  • Med ISO-hastigheden indstillet til [AUTO] indstilles ISO-hastigheden automatisk i et område fra ISO 100–12800.
  • Når ISO Auto er indstillet, vil indstilling af [Maks. for Auto] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] til [H (25600)] () udvide maksimumhastigheden i det automatiske indstillingsområde til H (svarende til ISO 25600).
  • ISO-hastigheden kan indstilles manuelt i et område fra ISO 100-12800. Når du indstiller [ISO-område] i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger] til [H (25600)] () maksimumhastigheden i det manuelle indstillingsområde til H (svarende til ISO 25600).
  • Minimumhastigheden i det automatiske eller manuelle indstillingsråde er ISO 200, når [Optagelse: Højlys tone prioritet] er indstillet til [Aktivér] eller [Forbedret] (). Selvom udvidelsen af ISO-hastigheden er indstillet, udvides maksimumgrænsen ikke.

I metoden [HDR-filmoptagelse]

  • ISO-hastigheden kan indstilles automatisk i et område fra ISO 100–12800.