Hentning af støvsletningsdata

Støvsletningsdata kan bruges til at slette støvpletter på billeder, hvis sensorrensning ikke fjerner det hele. Støvsletningsdata bruges af Digital Photo Professional (EOS-software) til automatisk sletning af støvpletter.

Forberedelse

 • Brug af et RF- eller EF-objektiv.
 • Forbered et helt massivt, hvidt objekt, som f.eks. et stykke papir.
 • Indstil længden på objektivets brændvidde til 50 mm eller længere.
 • Indstil fokusmetoden til MF (), og fokuser manuelt ved uendelighed (∞). Hvis objektivet ikke har nogen afstandsskala, skal du vende kameraet mod dig, og dreje fokusringen hele vejen rundt med uret.
 1. Vælg [Optagelse: Støvsletningsdata].

 2. Vælg [OK].

  • Når den automatiske selvrensning af sensoren er udført, vises en meddelelse. Du kan høre den mekaniske lyd af lukkeren under rensningen, men der tages intet billede.
 3. Optag et almindeligt, hvidt objekt.

  • Optagelse med et almindelig, hvidt objekt (f.eks. et nyt ark hvidt papir), der fylder skærmen, i en afstand på 20-30 cm.
  • Da billedet ikke gemmes, kan dataene stadig indlæses, selvom der ikke er noget kort i kameraet.
  • Når billedet er taget, vil kameraet begynde at indsamle støvsletningsdataene. Når støvsletningsdataene er hentet, vises der en meddelelse.
  • Hvis dataene ikke bliver indhentet korrekt, vises der en fejlmeddelelse. Kontrollér oplysningerne under Forberedelse, vælg [OK], og optag igen.

Tilføjelse af støvsletningsdata

Dette kamera vedhæfter støvsletningsdata, der er registreret, til alle optagelser herefter. Det anbefales at registrere støvsletningsdata før optagelse.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Digital Photo Professional (EOS-software) til at slette støvpletter automatisk, i Instruktionsmanualen til Digital Photo Professional.

Filstørrelsen er grundlæggende set ikke påvirket af de støvsletningsdata, der vedhæftes billeder.

Forholdsregler

 • Støvsletningsdata opnås ikke, når der bruges EF-S-objektiver.
 • Støvsletningsdata føjes ikke til billeder, når [Forvrængningskorrekt.] er indstillet til [Aktivér].
 • Hvis motivet har et mønster eller prægning, kan det blive fortolket som støvdata og påvirke nøjagtigheden af støvsletningen med Digital Photo Professional (EOS-software).