Diasshow

Du kan afspille billederne på kortet i et automatisk slideshow.

 1. Angiv de billeder, der skal afspilles.

  • Hvis du vil afspille alle billederne på kortet, skal du gå til trin 2.
  • Hvis du vil angive de billeder, der skal afspilles i diasshowet, skal du filtrere billederne med [Afspilning: Indstil beting. f. billedsøg.] ().
 2. Vælg [Afspilning: Diasshow].

 3. Angiv de ønskede indstillinger for afspilning.

  • Vælg [Indstil].
  • Angiv indstillingerne [Afspilningstid] og [Gentag] (gentagen afspilning) for stillbillederne.
  • Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på knappen MENU.

  Visningstid

  Gentag

 4. Start diasshowet.

  • Vælg [Start].
  • Efter [Henter billede...] er blevet vist, begynder diasshowet.
 5. Afslut diasshowet.

  • Tryk på knappen MENU for at afslutte diasshowet og vende tilbage til indstillingsskærmen.

Bemærk

 • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at pause diasshowet. [Pause] vises øverst til venstre på skærmen under pause. Tryk på knappen Quick Control/Indstil igen for at genoptage diasshowet.
 • Under den automatiske afspilning af stillbilleder kan du trykke på knappen INFO for at skifte visningsformatet ().
 • Du kan justere lydstyrken under filmafspilning ved at trykke på tasterne Op-tast Ned-tast.
 • Du kan dreje vælgeren Quick Control-vælger under autovisning eller afspilning for at få vist et andet billede.
 • Autosluk træder ikke i kraft under automatisk afspilning.
 • Visningstiden afhænger af billedet.