Lydstyrke

Lydstyrken for kameralyd kan justeres.

  1. Vælg [Indstilling: Lydstyrke].

  2. Vælg indstillingen.

    • Vælg en indstilling, drej vælgeren Quick Control-vælger for at justere lydstyrken.