Konvertering af HEIF til JPEG

Du kan konvertere HEIF-billeder, der er taget under HDR-optagelse, og gemme dem som JPEG-billeder.

 1. Vælg [Afspilning: HEIF→JPEG-konvertering].

 2. Vælg et billede.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge et HEIF-billede, du vil konvertere til JPEG.
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at konvertere til JPEG.
 3. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme JPEG-billedet.

   • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummer, og vælg derefter [OK].
   • Gentag trin 2 og 3, hvis du vil konvertere et andet billede.

Bemærk

 • Nogle scener kan se anderledes ud efter konvertering, hvis du sammenligner det originale og konverterede billede.
 • Beskæring er ikke til rådighed for beskårne billeder eller billedekstraktioner fra 4K-film.