Ekstrahering af stillbilleder fra RAW-burst-billeder

Du kan udtrække et hvilken som helst billede fra et sæt billeder(“rolls”, ), der er optaget i RAW-burst-metode, som f.eks. JPEG, HEIF eller RAW-billeder.

 1. Vis billedet.

  • Tryk på knappen Afspilning.
 2. Vælg en rulle.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge en rulle.
  • I enkeltbilledvisning identificeres rullerne ved hjælp af ikonet [SETRAW-burst] øverst til venstre.
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil i indeksvisning for at skifte til enkeltbilledvisning.

  Bemærk

  • Forskellige indstillinger kan have andre effekter på rullerne end på de ekstraherede JPEG-/HEIF-billeder eller på JPEG-/HEIF-billeder, som er behandlet fra ekstraherede RAW-billeder.
 3. Tryk på knappen Quick Control/Indstil i enkeltbilledvisning.

 4. Vælg [RAW-burst].

  • Rullen vises.
 5. Vælg et billede.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge det billede, der skal ekstraheres.
  • For at slette dele i begyndelsen og slutningen af rullen skal du trykke på knappen Slet.
 6. Tryk på knappen Quick Control/Indstil.

 7. Vælg et billedformat, og gem det ekstraherede billede.

  • Med [Udpak s. ] eller [Udpak som ] kan du vælge [Redigér og gem] og anvende RAW-billedbehandling (), inden du gemmer.

Bemærk

 • Billeder gemmes i [FinStor]-kvalitet, når du vælger [Udpak s. ] eller [Udpak som ].
 • Kreative filtre, beskæring og ændring af størrelse er ikke muligt for JPEG-/HEIF-billeder, som er ekstraheret fra RAW-burst-billeder eller behandlede billeder, som er ekstraheret fra RAW-billeder.
 • HEIF-billeder, som er ekstraheret fra RAW-burst-billeder kan ikke konverteres til JPEG'er.