Visning af optagelsesinformation

Du kan brugerdefinere de oplysninger og oplysningsskærme, der vises på skærmen eller i søgeren, når du optager.

Tilpasning af oplysninger på skærmen

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Skærminfo.indst.].

 3. Vælg skærme.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger til at vælge oplysningsskærme, der skal vises på kameraet.
  • Hvis der er oplysninger, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at fjerne fluebenet [Kontrollér].
  • Tryk på knappen INFO for at redigere skærmen.
 4. Rediger skærmen.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge indstillinger på skærmen med oplysninger.
  • Hvis der er punkter, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at fjerne fluebenet [Kontrollér].
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Tilpasning af oplysninger i søgeren

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [VF-info/skift ml. indst.].

 3. Vælg skærme.

  • Brug vælgeren Quick Control-vælger til at vælge oplysningsskærme, der skal vises på kameraet.
  • Hvis der er oplysninger, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at fjerne fluebenet [Kontrollér].
  • Tryk på knappen INFO for at redigere skærmen.
 4. Rediger skærmen.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge indstillinger på skærmen med oplysninger.
  • Hvis der er punkter, du foretrækker ikke at vise, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at fjerne fluebenet [Kontrollér].
  • Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Lodret visning i søger

Du kan vælge, hvordan information i søgeren vises, når du optager stillbilleder lodret.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [VF lodret visning].

 3. Vælg en indstilling.

  • Til

   Oplysninger roteres automatisk, så de er nemmere at læse.

  • Fra

   Oplysninger roteres ikke automatisk.

Afspilningslinjer

Afspilningslinjer kan blive vist på skærmen og i søgeren.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Vis hjælpelinjer].

 3. Vælg en indstilling.

Histogram

Du kan vælge indholdet og visningsstørrelsen for histogrammet.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Histogram].

 3. Vælg en indstilling.

  • Vælg indholdet ([Lysstyrke] eller [RGB]) og visningsstørrelse ([Stor] eller [Lille]).

Visning af objektivinformation

Du kan vise informationer om det objektiv, der anvendes.

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Objektivinfovis.].

 3. Vælg en indstilling.

  • Fokusafstandsvis.

   Du kan vise fokusafstanden, når du bruger RF-objektiver. I visningen af fokusafstanden kan du vælge timingen og måleenheden.

  • Brændviddevis.

   Du kan vise brændvidden på de objektiver, der anvendes.

  • SA variabel mængde

   Du kan vise antallet af korrektioner, som er indstillet, når du bruger objektiver med sfærisk abberationskontrol.

   SA: sfærisk abberation

Sletning af indstillinger

 1. Vælg [Optagelse: Visn. af optageinfo].

 2. Vælg [Nulstil].

 3. Vælg [OK].