Rødøje-korrektion

Ret automatisk relevante dele af billeder, der er påvirket af rødøje-effekt. Billedet kan gemmes som en separat fil.

  1. Vælg [Afspilning: Rødøje-korrektion].

  2. Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge billedet.

    • Når du har valgt billeder, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
    • Der vises hvide rammer omkring korrigerede billedområder.
  3. Vælg [OK].

    • Billedet gemmes som en separat fil.

Forholdsregler

  • Visse billeder bliver muligvis ikke rettet korrekt.