Fv: Fleksibelt prioriteret AE

I denne metode kan du indstille lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed manuelt eller automatisk og kombinere disse indstillinger med dit valg af eksponeringskompensation. Optagelse i metoden Fleksibelt prioriteret AE med kontrol over hver af disse parametre svarer til optagelse i metoden Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE eller Manuel eksponering.

Fleksibelt prioriteret AE står for Flexible value (fleksibel værdi).

 1. Drej Programvælgeren om på Fleksibelt prioriteret AE.

 2. Indstil lukkertiden, blændeværdien og ISO-hastigheden.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge et punkt, du vil indstille. Der vises [Kommandovælger] til venstre for det valgte punkt.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille indstillingen.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [AUTO], skal du trykke på knappen Slet.
 3. Indstil mængden af eksponeringskompensation.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger, og vælg indikatoren for eksponeringsniveauet. [Kommandovælger] vises til venstre for indikatoren for eksponeringsniveauet.
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at indstille indstillingen.
  • Hvis du vil nulstille indstillingen til [±0], skal du trykke på knappen Slet.

Kombinationer af funktioner i Fleksibelt prioriteret AE-metoden

Lukkertid Blændeværdi ISO-hastighed Eksponerings-
kompensation
Optagelsesmetode
[AUTO] [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til Program AE
Manuelt valg
Manuelt valg [AUTO] [AUTO] Tilgængelig Svarende til Lukkerprioriteret AE
Manuelt valg
[AUTO] Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til Blændeprioritet AE
Manuelt valg
Manuelt valg Manuelt valg [AUTO] Tilgængelig Svarende til Manuel eksponering
Manuelt valg -

Forholdsregler

 • Blinkende værdier angiver en risiko for undereksponering eller overeksponering. Juster eksponeringen, indtil værdien holder op med at blinke.
 • Langsom synkronisering bruges ikke under svag belysning, når du har konfigureret metoden Fleksibelt prioriteret AE til at ligne metoden Blændeprioritet AE eller Program AE, selvom [Langsom synk.] i [Optagelse: Flashkontrol] er indstillet til [1/250-30sek. auto] (eller [1/200-30sek. auto]).

Bemærk

 • Værdier for lukkertid, blændeværdi og ISO-hastighed, som er indstillet til [AUTO], er understreget.
 • Du kan indstille lukkertiden, blændeværdi og ISO-hastighed til [AUTO] og mængden af eksponeringskompensation til [±0] i trin 2 eller 3 ved at trykke på knappen Slet.