Afspilning af kreative filtre

Du kan anvende følgende filterbehandling på et billede og gemme det som et separat billede: Kornet S/H, Soft Focus, Fiskeøje-effekt, Art bold-effekt, Vandfarveeffekt, Legetøjskameraeffekt og Miniatureeffekt.

 1. Vælg [Afspilning: Kreative filtre for afspil.].

 2. Vælg et billede.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge et billede, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Du kan vælge billeder ved at trykke på dem i indeksvisning ().
 3. Vælg en filtereffekt ().

 4. Justér filtereffekten.

  • Juster filtereffekten og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Til [Miniatureeffekt] skal du dreje på vælgeren Quick Control-vælger for at flytte den hvide ramme, der omslutter området for at holde skarpere fokus, tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
 5. Gem.

  • Vælg [OK].
  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummer, og vælg derefter [OK].
  • Gentag trin 2-5 for at anvende filterbehandling på andre billeder.

Bemærk

 • RAW-billeder kan ikke vælges. Bemærk, at for billeder, der er taget under RAW-+JPEG-optagelse, foretages filterbehandling på JPEG-billedet, inden resultaterne bliver gemt.
 • Billeder, der behandles ved hjælp af fiskeøje-effektfilteret, vil ikke have vedhæftet støvsletningsdata ().

Egenskaber for kreative filtre

 • Kornet S/H

  Gør billedet kornet og sort-hvidt. Ved at justere kontrasten kan du ændre sort-hvid-effekten.

 • Soft Focus

  Giver billedet et blødt look. Ved at justere sløringen kan du ændre graden af blødhed.

 • Fiskeøje-effekt

  Giver effekten af et fiskeøjeobjektiv. Billedet får cylinderagtig forvrængning.

  Afhængigt af niveauet af denne filtereffekt, ændres det trimmede område langs billedets kant. Da denne filtereffekt forstørrer midten af billedet, vil kan den tilsyneladende opløsning i midten også blive forringet, afhængigt af antallet af optagne pixels, så indstil filtereffekten i trin 4, mens du kontrollerer det deraf følgende billede.

 • Art bold-effekt

  Får billedet til at se ud som et oliemaleri og motivet ser mere tredimensionelt ud. Ved at justere effekten kan du ændre kontrasten og farvemætningen. Bemærk, at sådanne motiver som f.eks. himmelen eller hvide vægge ikke kan gengives med en jævn overgang og kan se uregelmæssige ude eller have meget støj.

 • Vandfarveeffekt

  Får billedet til at se ud som et akvarelbillede med bløde farver. Ved at justere effekten kan du ændre farvetætheden. Bemærk, at nattescener eller mørke scener måske ikke gengives med en jævn overgang og kan se ujævne ud eller have betydelig støj.

 • Legetøjskameraeffekt

  Skifter farver til dem, der er typiske for legetøjskameraer, og bør de fire hjørner på billedet mørkere. Indstillinger for farvetone kan bruges til at ændre farvestikket.

 • Miniatureeffekt

  Skaber en dioramaeffekt. Du kan ændre, hvor billedet ser skarpt ud. Hvis du vil skifte mellem lodret og vandret retning på det skarpe område (hvid ramme), skal du trykke knappen Multikontrol til venstre eller højre i trin 4 () eller trykke på [Orienteringsskift].