Filmafspilning

 1. Skift til afspilning.

  • Tryk på knappen Afspilning.
 2. Vælg en film.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge en film, du vil afspille.
  • I enkeltbilledvisningen angiver ikonet [SET-knapFilmfiler], der vises øverst til venstre på skærmen, at det er en film.
  • I indeksvisningen angiver perforering i miniaturebilledets venstre kant, at det er en film. Film kan ikke afspilles fra indeksvisningen, tryk derfor på knappen Quick Control/Indstil for at skifte til enkeltbilledvisning.
 3. Tryk på knappen Quick Control/Indstil i enkeltbilledvisning.

 4. Vælg [].

  • Afspilning af filmen vil begynde. Lyd afspilles gennem højttaleren (1).
  • Du kan sætte filmen på pause og tilgå panelet til filmafspilning ved at trykke på knappen Quick Control/Indstil (). Tryk på den igen for at genoptage afspilningen.
  • Tryk på tasterne Op-tast Ned-tast for at justere lydstyrken (også under afspilning).

Panel til filmafspilning

Punkt Afspilningsfunktioner
Afspilning Tryk på knappen Quick Control/Indstil skifter mellem at vise og stoppe afspilning af film.
Hop tilbage Hopper ca. 1 sek. tilbage, hver gang du trykker på Venstre tast. Hvis du holder Venstre tast nede, vil filmen blive spolet tilbage.
Forrige billede Viser det forrige billede, hver gang du drejer vælgeren Kommandovælger til venstre.
Næste billede Viser det næste billede, hver gang du drejer vælgeren Kommandovælger til højre.
Hop frem Hopper ca. 1 sek. frem, hver gang du trykker på Højre tast. Hvis du holder Højre tast nede, vil filmen blive spolet fremad.
Afspilningsposition
tt:mm:ss Afspilningstid (timer:minutter:sekunder, når [Film afspl.tæller] er indstillet til [Optage tid])

tt:mm:ss.bb (DF)

tt:mm:ss:ff (NDF)

Tidskode (minutter:sekunder:billeder, når [Film afspl.tæller] er indstillet til [Tidskode])
Lydstyrke Tryk på taster Op-tast Ned-tast for at justere lydniveauet for højttaleren () eller hovedtelefonerne.
Tryk på knappen AF-punktvalg for at komme tilbage til den forrige skærm ().
Tilbage Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til enkeltbilledvisningen.

De kontroller, som ikke er på den forrige skærm, er følgende.

Punkt Afspilningsfunktioner
Redigér Viser redigeringsskærmen ().
Slow motion Justér slow motion-hastigheden ved at dreje vælgeren Quick Control-vælger. Slow motion-hastigheden angives øverst til højre på skærmen.
Billedekstraktion Er tilgængelig, når du afspiller 4K-film. Gør det muligt at udtrække det aktuelle billede og gemme det som et stillbillede i JPEG- eller HEIF-format ().
Tilbage Tryk på MENU knappen for at komme tilbage til den forrige skærm.

Forholdsregler

 • Juster lydstyrken ved hjælp af kontrollerne på tv-apparatet, når kameraet er forbundet til et tv skal du trykke på filmafspilning (), fordi du ikke kan justere lydstyrken ved at trykke på tasterne Op-tast Ned-tast.
 • Filmafspilning kan stoppe, hvis kortets læsehastighed er for langsom, eller hvis filmfiler har beskadigede billeder.