Stillbilledformat

Du kan ændre fotoets billedformat.

 1. Vælg [Optagelse: Stillbilledformat].

 2. Angiv billedformatet.

  • Vælg et billedformat.
  • Du kan fortsætte uden at ændre visningen af optagelsesområde ved at trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 • JPEG-billeder

  Billederne bliver optaget med det indstillede billedformat.

 • RAW-billeder

  Billederne bliver altid optaget i billedformatet [3:2]. De valgte billedformatoplysninger føjes til RAW-billedfilen, som gør det muligt for Digital Photo Professional (EOS-software) at generere et billede med det samme billedformat, som indstillingen på optagelsestidspunktet, når du behandler RAW-billeder med denne software.

 1. Vælg, hvordan optagelsesområdet vises.

  • Gå til skærmen i trin 2, og tryk på knappen INFO.
  • Vælg typen af skærm, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.

Bemærk

 • RAW-billeder, der er optaget med et billedformat på [4:3], [16:9] eller [1:1], vises under afspilning med linjer, der angiver optagelsesområdet, men disse linjer er ikke optaget på billedet. Bemærk, at det kun er billedoptagelsesområdet, der vises i diasshows ().