Introduktionsvejledning

 1. Indsæt batteriet ().

  • Oplad batteriet ved køb for at tage produktet () i brug.
 2. Indsæt kortet ().

  • Indsæt kortet med etiketten mod bagsiden af kameraet, indtil det klikker på plads.
 3. Montér objektivet ().

  • Justér det røde monteringsmærke på objektivet med det røde monteringsmærke på kameraet for at montere objektivet.
 4. Indstil fokusmetoden til AF ().

 5. Indstil afbryderen til ON, indstil derefter programvælgeren til Scene Intelligent Auto (, ).

  • Alle nødvendige kameraindstillinger indstilles automatisk.
 6. Vip skærmen ud ().

  • Når skærmen til indstilling af dato/tid/zone vises, skal du se Dato/Tid/Zone.
 7. Fokusér på motivet ().

  • En sporingsramme [Sporingsramme] for AF vises over alle de ansigter, der registreres.
  • Tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet vil nu fokusere på motivet.
  • Hvis Flash blinker på skærmen, skal du løfte den indbyggede flash manuelt.
 8. Tag billedet ().

  • Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.
 9. Få vist billedet.

  • Det billede, der lige er taget, vises i ca. 2 sek. på skærmen.
  • Tryk på knappen Afspilning () for at få vist billedet igen.