Valg af fremføringsmetode

Du kan vælge mellem enkelt eller kontinuerlig fremføringsmetode. Du kan vælge den fremføringsmetode, der passer til scenen eller motivet.

 1. Tryk på knappen Multifunktion (Tidsindstilling 6 sek.).

  • Tryk på knappen Multifunktion, hvor vises et billede på skærmen.
 2. Vælg fremføringsmetodepunktet.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at vælge fremføringsmetodepunktet.
 3. Vælg fremføringsmetode.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at foretage et valg.
 • [Enkelt optagelse] Enkelt optagelse

  Når du holder udløserknappen helt ned, tages kun ét billede.

 • [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] Hurtig kontinuerlig optagelse +

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du også optage kontinuerligt som beskrevet herunder, når du bliver ved med at holde den nede indstillingen af [Optagelse: Lukkermetode].

  • [Mekanisk]: maks. ca. 15 optagelser/sek.
  • [Elek. før. luk.]: maks. ca. 15 optagelser/sek.
  • [Elektronisk]: maks. ca. 23 optagelser/sek.
 • [Hurtig kontinuerlig optagelse] Hurtig kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du også optage kontinuerligt som beskrevet herunder, når du bliver ved med at holde den nede indstillingen af [Optagelse: Lukkermetode].

  • [Mekanisk]: maks. ca. 6,3 optagelser/sek.
  • [Elek. før. luk.]: maks. ca. 7,7 optagelser/sek.
  • [Elektronisk]: maks. ca. 15 optagelser/sek.
 • [Langsom kontinuerlig optagelse] Langsom kontinuerlig optagelse

  Når du holder udløserknappen helt nede, kan du optage kontinuerligt med maks. ca. 3,0 optagelser/sek., mens du holder den nede.

 • [10-sekunder selvudløser]* Selvudløser: 10 sek.

 • [2-sekunder selvudløser]* Selvudløser: 2 sek.

 • [Selvudløser: Kontinuerlig] Selvudløser: Kontinuerlig

  Se Brug af selvudløser for optagelse med selvudløser. Se Optagelse med fjernbetjening for optagelse med fjernbetjening.

[10-sekunders selvudløser/fjernbetjening] og [2-sekunders selvudløser/fjernbetjening] vises, når kameraet er parret med en trådløs fjernbetjening (sælges separat, ).

Forholdsregler

 • [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] giver mulighed for ca. 15 optagelser/sek. kontinuerlig optagelseshastighed, når indstillet til [Elek. før. luk.] eller [Mekanisk] under disse betingelser.

  • Stuetemperatur (23 °C)
  • Brug af en af følgende strømkilder

   • Fuldt opladet LP-E17 (bemærk, at kontinuerlig optagelseshastighed kan blive langsommere, når der bruges batterier med svag genopladningsydelse)
   • Tilbehør til almindelig stikkontakt (sælges separat)
   • USB-strømadapter (sælges separat)
  • Lukkertid: 1/1000 sek. eller hurtigere
  • Reduktion af flimmer: Ingen
 • Maks. ca. 23 optagelser/sek. kontinuerlig optagelseshastighed med [Elektronisk] indstillet til [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] er tilgængelig under følgende forhold.

  • Lukkertid: 1/25 sek. eller hurtigere

  Bemærk, at kontinuerlig optagelseshastighed kan være mindre ind ca. 23 optagelser/sek., hvis et af følgende opstår i forbindelse med kontinuerlig optagelseshastighed.

  • Skift til optagelsesmetoden Program AE eller Lukkerprioriteret AE eller anvendelse af indstillinger kan medføre, at blændeværdien ændres i Fleksibelt prioriteret AE-metoden
  • Zooming udføres
  • Manuel fokusering udføres
  • Servo AF-ændrer den position, som er i fokus
 • Kontinuerlig optagelseshastighed med Servo AF kan blive langsommere afhængigt at motivforholdene eller det anvendte objektiv.
 • Du kan finde flere oplysninger om de objektiver, som understøtter maksimal kontinuerlig optagelseshastighed på Canons websted ().
 • Kontinuerlig optagelseshastighed kan blive langsommere, når der optages under flimrende lys med [Optagelse: Flicker detec.-opt.] indstillet til [Aktivér] (). Derudover kan optagelsesintervallet blive uregelmæssigt, og lukkerudløsningsforsinkelsen kan blive længere.
 • Når den interne hukommelse bliver fuld under kontinuerlig optagelse, kan hastigheden falde under kontinuerlig optagelseshastighed, fordi optagelsen bliver midlertidigt deaktiveret ().