Indeksvisning (visning af flere billeder)

 1. Tryk på knappen Forstør eller reducér.

  • Under billedafspilning skal du trykke på knappen Forstør eller reducér.
  • [KommandovælgerForstør/reducér] vises nederst til højre på skærmen.
 2. Skift til indeksvisningen.

  • Drej vælgeren Kommandovælger mod uret.
  • Der vies et 4-billedindeks. Det valgte billede fremhæves med en orange ramme.
  • Hvis du drejer vælgeren Kommandovælger længere mod uret, skifter visningen fra 9 til 36 til 100 billeder. Hvis du drejer vælgeren med uret, kører den rundt mellem 100, 36, 9, 4 og enkeltbilledvisning.
 3. Gennemse billeder.

  • Brug vælgeren Multikontrol eller Quick Control-vælger til at flytte den orange ramme for billedvalg.
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil i indeksvisningen for at få vist det valgte billede i enkeltbilledvisning.