Afspilningslinjer

Du kan vise hjælpelinjer over stillbilleder, der er vist i enkeltbilledvisning på afspilningsskærmen. Denne funktion er nyttig til kontrol af billedets lodrette eller vandrette drejning såvel som komposition.

  1. Vælg [Afspilning: Afspilningslinjer].

  2. Vælg en indstilling.

Bemærk

  • Når panoramabilleder bliver vist, vises en enkelt lodret eller vandret streg, hvis [Afspilningslinjer] er indstillet til en anden indstilling end [Fra].