Skærmen Vis info

Du kan kontrollere fejloplysninger og kameraets MAC-adresse.

  1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

  2. Tryk på knappen INFO.

    • Skærmen [Vis info.] vises.

    • Hvis der er opstået en fejl, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil for at få vist oplysninger om fejlen.