Movie Servo AF

Når denne funktion er aktiveret, fokuserer kameraet kontinuerligt på motivet under filmoptagelse.

 1. Vælg [Autofokus: Movie Servo AF].

 2. Vælg [Aktivér].

  • Aktivér

   • Kameraet fokuserer kontinuerligt på motivet, selvom du ikke trykker udløserknappen halvt ned.
   • Hvis du vil bevare fokus på et bestemt sted, eller hvis du foretrækker ikke at optage mekaniske lyde fra objektivet, kan du midlertidigt stoppe Movie Servo AF ved at berøre [Movie Servo AF] nederst til venstre på skærmen.
   • Movie Servo AF genoptages efter pausen, når du går tilbage til filmoptagelse efter handlinger som f.eks. at trykke på knappen MENU eller Afspilning eller ændre AF-område.
  • Deaktivér

   Kameraet fokuserer hele tiden på motivet, mens du holder udløserknappen halvt nede. Tryk på knappen AF-start fokuserer kan én gang.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Movie Servo AF: Aktivér]

 • Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering

 • Da objektivet bruges kontinuerligt, og der bruges batteristrøm, vil den mulige filmoptagelsestid () blive forkortet.
 • Kameraets indbyggede mikrofon kan også optage mekaniske lyde fra objektivet eller lyde fra kamera-/objektivbetjeninger, hvis der udføres AF-funktioner, eller kameraet eller objektivet betjenes under filmoptagelse. I så fald kan brug af en ekstern mikrofon reducere disse lyde. Hvis lydene stadig distraherer med en ekstern mikrofon, kan det være mere effektivt at fjerne den eksterne mikrofon fra kameraet og placere den et andet sted end kameraet og objektivet.
 • Movie Servo AF standser midlertidigt under zoom og forstørret visning.
 • Hvis et motiv nærmer sig eller bevæger sig væk, eller hvis kameraet flyttes lodret eller vandret (panorering) under filmoptagelse, vil det optagne billede måske midlertidigt blive forstørret eller formindsket (ændring i billedforstørrelse).