Grundlæggende betjening

Sådan holder du kameraet

 • Visning af skærmen, mens du optager

  Når du optager, kan du vippe skærmen for at justere den. Du kan finde flere oplysninger under Brug af skærmen.

  • (1) Normal vinkel
  • (2) Lav vinkel
  • (3) Høj vinkel
 • Optagelse gennem søgeren

  Hold kameraet stille for at undgå kamerarystelser og opnå skarpe billeder.

  • (1) Vandret optagelse
  • (2) Lodret optagelse
  1. Hold godt fast på kameraet i kameragrebet med højre hånd.
  2. Støt undersiden af objektivet med venstre hånd.
  3. Hvil din højre pegefinger let på udløserknappen.
  4. Hvil armene og albuerne let ind mod overkroppen.
  5. Placér den ene fod lidt foran den anden, så du står godt fast.
  6. Hold kameraet tæt på ansigtet, og se gennem søgeren.

Udløserknap

Udløserknappen har to trin. Du kan trykke udløserknappen halvt ned. Derefter kan du fortsætte med at trykke udløserknappen helt ned.

Tryk halvt ned

Det aktiverer autofokus og systemet med automatisk eksponering, der indstiller lukkertiden og blændeværdien.

Eksponeringsværdien (lukkertid og blændeværdi) vises på skærmen eller i søgeren i ca. 8 sek. (lysmålingstimer/Tidsindstilling 8 sek.).

Tryk helt ned

Dette udløser lukkeren, og der tages et billede.

 • Forebyggelse af kamerarystelse

  Håndholdte kameraers bevægelse under eksponering kaldes kamerarystelser. Det kan forårsage slørede billeder. Bemærk følgende, for at undgå kamerarystelser:

  • Hold kameraet stille som vist i Sådan holder du kameraet.
  • Tryk udløserknappen halvt ned for at autofokusere, og tryk derefter langsomt udløserknappen helt i bund.

Bemærk

 • Kameraet holder stillbilledpause, før der tages et billede, hvis du trykker udløserknappen helt ned uden at trykke den halvt ned først, eller hvis du trykker udløserknappen halvt ned og straks trykker den helt ned.
 • Selv under menuvisning eller billedafspilning kan du gå tilbage til optagelsesstandby ved at trykke udløserknappen halvt ned.

Kommandovælger Kommandovælger

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Kommandovælger vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. Multifunktion eller ISO, og drej derefter vælgeren Kommandovælger.

  Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter kameraet tilbage til optagelsesstandby.

  • Bruges til handlinger som f.eks. indstilling af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun Kommandovælger vælgeren.

  Se på skærmen eller i søgeren, mens du drejer vælgeren Kommandovælger.

  • Brug denne vælger til at indstille lukkertid, blændeværdien osv.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, selvom kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Quick Control-vælger Quick Control-vælger

 • (1) Når du har trykket på en knap, skal du dreje Quick Control-vælger vælgeren.

  Tryk på en knap som f.eks. Multifunktion eller ISO, og drej derefter vælgeren Quick Control-vælger.

  Hvis du trykker udløserknappen halvt ned, skifter kameraet tilbage til optagelsesstandby.

  • Bruges til betjeninger som f.eks. valg af ISO-hastigheden, fremføringsmetoden, AF-funktionen, hvidbalancen og flasheksponeringskompensationen.
 • (2) Drej kun Quick Control-vælger vælgeren.

  Se på skærmen eller i søgeren, mens du drejer vælgeren Quick Control-vælger.

  • Bruges til betjeninger som f.eks. indstilling af mængden af eksponeringskompensation og indstillingen af blændeværdien for manuelle eksponeringer.

Bemærk

 • Betjeningerne i (1) kan udføres, selvom kontroller låses med multifunktionslåsen ().

Multikontrol Multikontrol

Multikontrol er en tast med otte retninger med midterknap. Hvis du vil bruge den, skal du trykke let på den med spidsen af tommelfingeren.

 • Eksempler på brug af multikontroller

  • AF-punkt/forstørret rammebevægelse i stillbilledoptagelse eller filmoptagelse
  • Hvidbalancekorrektion
  • Placering af det forstørrede område i forbindelse med afspilning
  • Quick Control
  • Valg af eller indstilling af menupunkter

Multifunktion Multifunktionsknap

Ved at trykke på knappen Multifunktion og dreje vælgeren Quick Control-vælger kan du indstille ISO-hastigheden (), fremføringsmetoden (), AF-funktionen (), hvidbalancen () og flasheksponeringskompensationen ().

For at vælge AF-området skal du trykke på knappen AF-punktvalg og derefter trykke på knappen Multifunktion(Tidsindstilling 6 sek.).

AF-start AF-startknap

Svarer til at trykke udløserknappen halvt ned (i programmer i Kreativ zone).

Multifunktionslås Multifunktionslåseknap

Konfiguration af [Brugerdefinerede funktioner: Multifunktionslås] () og tryk på knappen Multifunktionslås forhindrer, at indstillingerne bliver ændret, hvis du ved et uheld trykker på kommandovælgeren, Quick Control-vælgeren, multikontrollen, kontrolringen eller touchscreen-feltet. Tryk på knappen Multifunktionslås igen for at låse kontrollerne op.

Kontrolring Kontrolring

Eksponeringskompensationen kan som standard indstilles ved at dreje kontrolringen på RF-objektiver eller objektivadaptere, samtidigt med at udløserknappen trykkes halvt ned i metoden Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE eller Manuel eksponering. Ellers kan du tildele en anden funktion til kontrolringen ved at tilpasse betjeninger i [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere] ().

INFO Info-knap

Hvert tryk på knappen INFO ændrer de oplysninger, der vises.

Følgende eksempelskærme er til stillbilleder.

I programmer i Basiszone vises skærmen ved (1) ikke.