Program for selvportræt

For at optage billeder, hvor du selv er på, skal du bruge metoden [Selvportræt] (Selvportræt). Drej skærmen rundt mod objektivet. Brugerdefiner billedbehandling omfatter udjævning af hudtoner samt lysstyrkejustering og baggrundsjustering, så du selv skiller dig ud.

Tips Optagelsestips

  • Indstil lysstyrke og hudtonereffekt.

    [Lysstyrke] og [Jævne hudtoner] kan indstilles i et område på fem niveauer. I [Baggrund] kan du juster niveauet af baggrundssløring.

  • Tryk på skærmen for at optage.

    Udover at trykke udløserknappen helt ned for at optage, skal du også optage ved at trykke på skærmen, når du aktiverer touch udløser ved at trykke på [Tryk på udløseren] for at ændre den til [] ().

Forholdsregler

  • Når kameraet opnår fokus, må du ikke ændre afstanden mellem dig og kameraet, før billedet er taget.
  • Pas på ikke at tabe kameraet.

Bemærk

  • Indikatoren for selvudløser () blinker ikke, når skærmen vender mod fronten af kameraet i metoden [Selvportræt].
  • Du kan også lave optagelser af dig selv i andre optagelsesmetoder end [Selvportræt] (except [Lydløs lukker]) ved at rotere skærmen mod fronten og trykke på [Selvportræt] nederst til venstre.