Program for Kreative filtre

Du kan optage med filtereffekter. Filereffekter kan forhåndsvises, inden du optager.

 1. Drej Programvælgeren om på Kreative filtre.

 2. Tryk på knappen Quick Control/Indstil.

 3. Vælg en filtereffekt.

  • Drej vælgeren Kommandovælger for at vælge en filtereffekt (), og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.
  • Billedet vises med anvendelse af filtereffekten.
 4. Juster effekten og optag.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil, og vælg et ikon nedenfor [Kreative filtre] (undtagen Miniatureeffekt/HDR Art Standard, HDR Art Vivid, HDR Art Bold eller HDR Art embossed).
  • Drej vælgeren Kommandovælger for at justere effekten, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil.

Forholdsregler

 • Disse handlinger kan også foretages ved hjælp af Krydstaster eller Multikontrol.
 • RAW og RAW+JPEG er ikke tilgængelige. Når RAW-billedkvaliteten er indstillet, registreres billeder med FinStor billedkvalitet. RAW+JPEG-billedkvaliteten er indstillet, optages billeder med den angivne JPEG-billedkvalitet.
 • Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig, når [Kornet S/H], [Soft focus], [Fiskeøje-effekt], [Vandfarveeffekt], [Legetøjskameraeffekt] eller [Miniatureeffekt] er indstillet.

Bemærk

 • Med [Kornet S/H] vil den kornede eksempelvisning se en smule anderledes ud i forhold til, hvordan dine optagelser ser ud.
 • Med indstillingerne [Soft Focus] eller [Miniatureeffekt] kan eksempelvisning med sløringseffekt se en smule anderledes ud i forhold til, hvordan dine optagelser ser ud.
 • Der vises ikke noget histogram.
 • Der er ikke en forstørret visning tilgængelig.
 • I programmer i Kreativ zone er indstillinger for Kreativt filter tilgængelige på Quick Control-skærmen ().

Egenskaber for kreative filtre

 • Kornet S/H Kornet S/H

  Gør billedet kornet og sort-hvidt. Ved at justere kontrasten kan du ændre sort-hvid-effekten.

 • Soft focus Soft Focus

  Giver billedet et blødt look. Ved at justere sløringen kan du ændre graden af blødhed.

 • Fiskeøje-effekt Fiskeøje-effekt

  Giver effekten af et fiskeøjeobjektiv. Billedet får cylinderagtig forvrængning.

  Afhængigt af niveauet af denne filtereffekt, ændres det trimmede område langs billedets kant. Da denne filtereffekt forstørrer midten af billedet, vil kan den tilsyneladende opløsning i midten også blive forringet, afhængigt af antallet af optagne pixels, så indstil filtereffekten, mens du kontrollerer det deraf følgende billede. Der bruges et AF-punkt, der er fastgjort i midten.

 • Vandfarveeffekt Vandfarveeffekt

  Får billedet til at se ud som et akvarelbillede med bløde farver. Ved at justere effekten kan du ændre farvetætheden. Bemærk, at nattescener eller mørke scener måske ikke gengives med en jævn overgang og kan se ujævne ud eller have betydelig støj.

 • Legetøjskameraeffekt Legetøjskameraeffekt

  Skifter farver til dem, der er typiske for legetøjskameraer, og bør de fire hjørner på billedet mørkere. Indstillinger for farvetone kan bruges til at ændre farvestikket.

 • Miniatureeffekt Miniatureeffekt

  Skaber en dioramaeffekt.

  Optagelse med standardindstillingen sikrer, at midten ser skarp ud.

  For at flytte det område, der ser skarpt ud (scenerammen), skal du se Justering af miniatureeffekt. [1-punkts AF] bruges som AF-område. Det anbefales at optage med AF-punktet og scenerammen justeret.

 • HDR Art Standard HDR Art Standard

  Fotos bevarer flere detaljer i højlys og skygger. Med reduceret kontrast og fladere graduering vil finishen ligne et maleri. Motivets konturer får lyse (eller mørke) kanter.

 • HDR Art Vivid HDR Art Vivid

  Farver er mere mættede end med [HDR Art Standard], og den lave kontrast og de lave halvtoner skaber en grafisk kunsteffekt.

 • HDR Art Bold HDR Art bold

  Farverne er mest mættede og får motivet til at springe ud, så billedet ligner et oliemaleri.

 • HDR Art embossed HDR Art embossed

  Farvemætningen, lysstyrken, kontrasten og halvtonerne nedsættes for at få billedet til at se fladt ud, så billedet ser falmet og gammelt ud. Motivets konturer får mere intense lyse (eller mørke) kanter.

Forholdsregler

 • Forholdsregler for [HDR Art Standard], [HDR Art Vivid], [HDR Art Bold] og [HDR Art embossed]

 • Sammenlignet med andre optagelsesmetoder vil billedområdet være mindre.
 • Optagelserne vil se en anelse anderledes ud end de filtereffekter, der vises på skærmen.
 • Optagelse af motiver i bevægelse kan resultere i efterbilleder fra bevægelsen eller mørke omkring motivet.
 • Billedjusteringen vil måske ikke fungere korrekt med gentagne mønstre (gitre, striber osv.), flade eller enkelttonede billeder eller billeder, der er meget unøjagtige pga. kamerarystelser.
 • Vær forsigtig i forhold til kamerarystelse ved håndholdte optagelser.
 • Motiver som f.eks. himmelen eller hvide vægge kan ikke gengives med en jævn overgang og kan have støj eller uregelmæssige eksponeringer eller støj.
 • Optagelse under fluorescerende eller LED-lys kan resultere i en unaturlig farvegengivelse af de oplyste områder.
 • Det tager lidt tid at optage billeder på kortet, da de sammenlægges efter optagelse. “BUSY” vises på skærmen, når billeder behandles, og det er ikke muligt at optage, før behandlingen er færdig.
 • Flashfotografering er ikke til rådighed.

Bemærk

 • Med [HDR Art Standard], [HDR Art Vivid], [HDR Art Bold] og [HDR Art embossed] kan du optage fotos med et højt dynamikområde, der bevarer detaljer i highlight og viser i scener med stor kontrast. Der tages tre billeder efter hinanden med forskellig lysstyrke, hver gang du optager, og de bruges til at skabe ét enkelt billede. Se forholdsreglerne for [HDR Art Standard], [HDR Art Vivid], [HDR Art Bold] og [HDR Art embossed].

Justering af miniatureeffekt

 1. Flyt scenerammen.

  • Brug scenerammen til at indstille et område, der skal se skarpt ud.
  • Hvis du vil gøre scenerammen flytbar (vist i orange), skal du trykke på AF-punktvalg knappen eller trykke på [Justering af sceneramme] nederst til højre på skærmen. Ved at trykke på [Orienteringsskift] kan du også skifte mellem lodret og vandret retning af ramme. Du kan også ændre scenerammen med tasterne Venstre tast Højre tast, når du er i vandret position, og tasterne Op-tast Ned-tast, når du er i lodret position.
  • For at flytte scenerammen skal du bruge vælgeren Kommandovælger eller tasterne Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast. Du kan centrere scenerammen igen ved at trykke på knappen INFO.
  • For at vende tilbage til positionering af AF-punktet skal du trykke på knappen AF-punktvalg igen.
  • Hvis du vil bekræfte positionen af scenerammen skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 2. Flyt af AF-punktet efter behov, og optag.

  • AF-punktet bliver orange og kan flyttes.
  • Tryk på tasterne Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast for at flytte AF-punktet til den position, der skal fokuseres på.
  • Det anbefales at flugte AF-punktet og scenerammen.
  • For at vende tilbage til AF-punktet midt på skærmen skal du trykke på [Returikon].
  • For at bekræfte positionering af AF-punktet skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.