Visning af oplysninger

Stillbilledoptagelsesskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Største bursthastighed
 2. (2) Antal mulige optagelser/sek. indtil optagelser med selvudløser
 3. (3) Fokusbracketing/HDR/​multieksponering/​støjreduktion for multioptagelse/bulb-timer/Intervaltimer/Dual Pixel RAW-optagelse
 4. (4) Optagelsesmetode
 5. (5) AF-område
 6. (6) AF-funktion
 7. (7) Billedkvalitet
 8. (8) Størrelse for filmoptagelse
 9. (9) Målingsmetode
 10. (10) Stillbilledformat
 11. (11) Elektronisk vaterpas
 12. (12) AF-punkt (1-punkts AF)
 1. (13) Antal billeder tilbage til fokusbracketing, multieksponering eller intervaltimer
 2. (14) Tilgængelig filmoptagelsestid
 3. (15) Batteriniveau
 4. (16) Advarsel om multifunktionslås
 5. (17) Quick Control-knap
 6. (18) Anti-flimmeroptagelse
 7. (19) Hvidbalance/​Hvidbalancekorrektion
 8. (20) Picture Style
 9. (21) Kreative filtre
 10. (22) Motiv, som skal registreres
 11. (23) Touch udløser/opret mappe
 12. (24) Forstørrelsesknap
 13. (25) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 1. (26) AEB/FEB
 2. (27) Visningsassistent
 3. (28) HDR PQ
 4. (29) Flash klar/FE-lås/Synkronisering i høj hastighed
 5. (30) Indikator for monteret tilbehør
 6. (31) Fremføringsmetode
 7. (32) Elektronisk lukker
 8. (33) AE-lås
 9. (34) Lukkertid
 1. (35) Blændeværdi
 2. (36) Wi-Fi-funktion
 3. (37) GPS
 4. (38) Eksponeringssimulation
 5. (39) Bluetooth-funktion
 6. (40) ISO-hastighed
 7. (41) Højlystoneprioritet
 8. (42) Styrke af Wi-Fi-signal
 9. (43) Eksponeringskompensation
 10. (44) Indikator for eksponeringsniveau

Bemærk

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Filmoptagelsesskærm

Hver gang du trykker på knappen INFO, vil visningen af oplysninger ændre sig.

 • Kun de aktuelle indstillinger vises.
 1. (1) Advarsel om multifunktionslås
 2. (2) Batteriniveau
 3. (3) Filmoptagelsestid tilgængelig/​forløbet optagelsestid
 4. (4) Optagelsesmetode
 5. (5) AF-område
 6. (6) Størrelse for filmoptagelse
 7. (7) Digital zoom
 8. (8) Film digital IS
 9. (9) Movie Servo AF
 1. (10) AF-punkt (1-punkts AF)
 2. (11) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 3. (12) Filmoptagelse i gang
 4. (13) Hvidbalance/​Hvidbalancekorrektion
 5. (14) Picture Style
 6. (15) Kreative filtre
 7. (16) Motiv, som skal registreres
 8. (17) GPS
 9. (18) Elektronisk vaterpas
 1. (19) Visningsassistent
 2. (20) HDR PQ
 3. (21) Indikator for lydoptagelsesniveau (manuelt)
 4. (22) Filmselvudløser
 5. (23) AE-lås
 6. (24) Lukkertid
 7. (25) Kontrol af overophedning
 8. (26) Blændeværdi
 1. (27) Wi-Fi-funktion
 2. (28) Styrke af Wi-Fi-signal
 3. (29) Bluetooth-funktion
 4. (30) Forstørrelsesknap
 5. (31) ISO-hastighed
 6. (32) Højlystoneprioritet
 7. (33) Eksponeringskompensation
 8. (34) Indikator for eksponeringsniveau (måleniveauer)

Forholdsregler

 • Du kan angive de oplysninger, der vises som svar, ved at trykke på knappen INFO ().
 • Det elektronisk vaterpas vises ikke, kameraet er forbundet via HDMI til et tv-apparat.
 • Det elektroniske vaterpas, hjælpelinjer og histogram kan ikke vises under filmoptagelse (og hvis de vises i øjeblikket vil optagelse af en film rydde visningen).
 • Når filmoptagelsen begynder, ændres den resterende filmoptagelsestid til den forløbne tid.

Bemærk

 • Andre ikoner kan blive vist midlertidigt, når justeringer er blevet indstillet.

Sceneikoner

I optagelsesmetoden Scene Intelligent Auto registrerer kameraet scenetypen, og indstillinger indstilles i overensstemmelse hermed. Den registrerede scenetype angives øverst til venstre på skærmen.

Motiv

Baggrund

Mennesker Andre motiver end personer Baggrundsfarve
I bevægelse*1 Natur/Udendørs I bevægelse*1 Luk*2
Lyst Portræt (lyst) Portræt med bevægelse (lyst) Natur/udendørsscene (lyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst) Ikke-portræt tæt på (lyst) Gråt
Baggrundsbelyst Portræt (lyst/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (lyst/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (lyst/baggrundsbelyst)
Med blå himmel Portræt (med blå himmel) Portræt med bevægelse (med blå himmel) Natur/udendørsscene (med blå himmel) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel) Lys blå
Baggrundsbelyst Portræt (med blå himmel/baggrundsbelyst) Portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Natur/udendørsscene (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt med bevægelse (med blå himmel/baggrundsbelyst) Ikke-portræt tæt på (med blå himmel/baggrundsbelyst)
Solnedgang *3 Ikke-portræt (solnedgang) *3 Orange
Spotlys Portræt (spotlys) Ikke-portræt (spotlys) Ikke-portræt tæt på (spotlys) Mørk blå
Mørk Portræt (mørkt) Ikke-portræt (mørkt) Ikke-portræt tæt på (mørkt)
Med stativ*1 Portræt (mørkt/med stativ)*4*5 *3 Natur/udendørsscene (mørkt/med stativ) *3
 • 1: Vises ikke under filmoptagelse.
 • 2: Vises, når det monterede objektiv har afstandsoplysninger. Med en Extender eller objektiv til næroptagelse vil det viste ikon muligvis ikke svare til den faktiske scene.
 • 3: Ikoner for scener, der er valgt mellem dem der kan registreres, vises.
 • 4: Vises, når alle følgende forhold gælder.
  Optagelsesscenen er mørk, det er en nattescene, og kameraet er monteret på et stativ.
 • 5: Vises med nedenstående objektiver.
  • EF300mm f/2.8L IS II USM
  • EF400mm f/2.8L IS II USM
  • EF500mm f/4L IS II USM
  • EF600mm f/4L IS II USM
  • Image Stabilizer-objekivter (Billedstabilisator) frigivet i og efter 2012.
 • Langsommere lukkertider bruges, når betingelserne i både *4 og *5 gælder.

Bemærk

 • Ved visse scener eller optagelsesforhold vil det viste ikon måske ikke svare til den faktiske scene.

Afspilningsskærm

Visning af grundlæggende oplysninger for stillbilleder

 1. (1) HDR-outputstatus/​Visningsassistent
 2. (2) Bluetooth-funktion
 3. (3) Styrke af Wi-Fi-signal
 4. (4) Wi-Fi-funktion
 5. (5) Batteriniveau
 6. (6) Aktuelt billednr./samlet antal billeder/antal billeder fundet
 7. (7) Lukkertid
 8. (8) Blændeværdi
 9. (9) Mængde af eksponeringskompensation
 1. (10) Allerede sendt til en computer/smartphone
 2. (11) Bedømmelse
 3. (12) Billedbeskyttelse
 4. (13) Mappenr.-Filnr.
 5. (14) Billedkvalitet/redigeret billede/​beskæring/billedekstraktion
 6. (15) ISO-hastighed
 7. (16) Højlystoneprioritet

Forholdsregler

 • Hvis billedet blev taget med et andet kamera, kan visse optagelsesinformation muligvis ikke vises.
 • Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget på dette kamera, på andre kameraer.

Visning af detaljerede oplysninger for stillbilleder

 1. (1) Blændeværdi
 2. (2) Picture Style/Indstillinger
 3. (3) Lukkertid
 4. (4) Hvidbalancekorrektion/bracketing
 5. (5) Optagelsesmetode/​multieksponeringer/​stillbillede fra film
 6. (6) Hvidbalance
 7. (7) Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering)
 8. (8) Første billede af scene
 9. (9) Billedkvalitet/Redigeret billede/Beskæring
 1. (10) Mængde af eksponeringskompensation
 2. (11) Optagelsesdato og -tid
 3. (12) Histogram (Lysstyrke/RGB)
 4. (13) Rullebjælke
 5. (14) ISO-hastighed
 6. (15) Højlystoneprioritet
 7. (16) Målingsmetode
 8. (17) Filstørrelse
 9. (18) Mængden af flasheksponeringskompensation/​Reflekteret/HDR-optagelse/​Støjreduktion for multioptagelser
 • Når det gælder billeder, der er taget med RAW+JPEG/HEIF-optagelse, angiver RAW filstørrelser.
 • Linjer, der angiver billedområdet, vises for billeder, der er optaget med billedformatet () og med RAW eller RAW+ JPEG indstillet for billedkvalitet.
 • Når det gælder billeder med tilføjede beskæringsinformation vises linjer for at angive billedområdet.
 • Under flashfotografering uden flasheksponeringskompensation vises [Flashfotografering uden flasheksponeringskompensation].
 • [Reflekteret flashfotografering] vises for billeder, der er optaget med reflekteret flashfotografering.
 • Dynamikområdets justeringsmængde vises for billeder, som er optaget i HDR-optagelse.
 • [Multieksponering] angiver billeder, der er taget i multieksponeringsoptagelse.
 • [Støjreduktion for multioptagelse] angiver billeder, der er behandlet med støjreduktion for multioptagelse.
 • [Stillbillede fra testbilleder] angiver testbilleder for timelapse-film.
 • [Billeder, der er oprettet og gemt efter udførelse af behandling] indikerer billeder, der er oprettet og gemt ved at foretage RAW-billedbehandling, tilpasning af størrelse, beskæring eller billedekstraktion.
 • [Beskåret (billeder)] angiver billeder, der er beskåret og derefter gemt.

Visning af detaljerede oplysninger for film

 1. (1) Filmafspilning
 2. (2) Filmoptagelsesmetode/film med høj billedhastighed
 3. (3) Størrelse for filmoptagelse
 4. (4) Billedhastighed
 1. (5) Komprimeringsmetode
 2. (6) Information om filmretning
 3. (7) Optagelsestid/tidskode
 4. (8) Filmoptagelsesformat
 • For nemheds skyld er forklaringer udeladt for punkter, der også er medtaget i visningen af de grundlæggende/detaljerede oplysninger for stillbilleder, der ikke vises her.

Bemærk

 • Under filmafspilning vises “*, *” for parametrene [Finhed] og [Tærskel] for [Skarphed] i [Picture Style].