Støjreduktion ved høj ISO-hastighed

Du kan reducere den billedstøj, der genereres. Denne funktion er især effektivt ved optagelse med høje ISO-hastigheder. Ved optagelse ved lave ISO-hastigheder kan støjen i de mørkere områder på billedet (skyggeområderne) reduceres yderligere.

 1. Vælg [Optagelse: Støjred. v. høj ISO-hast.].

 2. Indstil niveauet.

  • Lav, standard, høj

   Kameraet anvender en mængde støjreduktion, der svarer til dit angivne niveau.

  • Støjreduk. f. multioptag.

   Anvender støjreduktionen med højere billedkvalitet end [Høj]. Til et enkelt billede tages der fire kontinuerlige optagelser, som automatisk justeres og smeltes sammen til et enkelt JPEG-billede.

   Bemærk, at [Støjreduk. f. multioptag.] ikke er tilgængelig, når billedkvaliteten er indstillet til RAW eller RAW+JPEG.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved støjreduktion for multioptagelse

 • Hvis der er betydelig unøjagtighed i billedet pga. kamerarystelser, har støjreduktionen muligvis mindre effekt.
 • Vær forsigtig i forhold til kamerarystelse ved håndholdte optagelser. Det anbefales at bruge et stativ.
 • Hvis du optager et motiv i bevægelse, vil motivets bevægelser muligvis efterlade spøgelsesbilleder.
 • Automatisk billedjustering vil måske ikke fungere korrekt med gentagne mønstre (gitre, striber osv.) eller flade, enkelttonede billeder.
 • Hvis motivets lysstyrke ændres, idet de fire sammenhængende billeder bliver taget, kan eksponeringen i billedet blive uregelmæssig.
 • Efter optagelse kan det tage noget tid at optage et billede på kortet efter at have udført støjreduktion og sammensat billederne. “BUSY” vises, når billeder behandles, og det er ikke muligt at optage, før behandlingen er færdig.
 • [Støjreduk. f. multioptag.] er ikke muligt sammen med en af disse funktioner: bulb-eksponeringer, AEB- eller WB-bracketing, RAW- eller RAW+JPEG, støjreduktion ved lang eksponering, multieksponeringer, HDR-indstillinger eller HDR PQ-indstillinger, fokusbracketing, optagelse med kreative filtre eller RAW-burstmetode.
 • Flashfotografering er ikke til rådighed. Bemærk, at AF-hjælpelyset på Speedlites kan blive udløst afhængigt af indstillingen [Autofokus: AF-hjælpelys aktivt].
 • [Støjreduk. f. multioptag.] er ikke tilgængelig (vises ikke) ved optagelse af film.
 • Kameraet skifter automatisk til [Standard], når RAW- eller RAW+JPEG-billedkvaliteten er indstillet.
 • Kameraet skifter automatisk til [Standard], hvis du indstiller afbryderen til Sluk, udskifter batteriet eller kortet, eller skifter til metoden Bulb eller filmoptagelse.