Tilslutning til trådløs fjernbetjening

Dette kamera kan også tilsluttes en trådløs fjernbetjening BR-E1 (sælges separat, ) via Bluetooth til optagelse med fjernbetjening.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg [Tilslutning til trådløs fjernbetjeningTilslut til trådløs fjern.].

 3. Vælg [Tilføj en enhed at tilslutte til].

 4. Par enhederne.

  • Når skærmen [Parring] vises, skal du trykke på og holde knapperne W og T nede på BR-E1 samtidigt i mindst 3 sek.
  • Når en meddelelse har bekræftet, at kameraet er parret med BR-E1, skal du trykke på knappen Quick Control/Indstil.
 5. Indstil kameraet til fjernoptagelse.

  • Når du optager stillbilleder, skal du vælge [10-sekunders selvudløser/fjernbetjening] eller [2-sekunders selvudløser/fjernbetjening] som fremføringsmetoden ().
  • Når det gælder filmoptagelse, skal du indstille [Optagelse: Fjernudløser] til [Aktivér].
  • Se i Instruktionsmanual for BR-E1 for at få vejledning om, hvad du skal gøre, når parring er fuldført.

Forholdsregler

 • Bluetooth-forbindelser bruger batteristrøm, selvom kameraets autosluk-funktion er blevet aktiveret.

Bemærk

 • Når du ikke bruger Bluetooth-funktionen, anbefales det at indstille [Bluetooth-indstil.] til [Deaktivér] ().

Annullering af parring

Før parring med en anden BR-E1 skal du slette oplysningerne om den tilsluttede fjernbetjening.

 1. Vælg [Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning].

 2. Vælg [Tilslutning til trådløs fjernbetjeningTilslut til trådløs fjern.].

 3. Vælg [Slet tilslutningsoplysninger].

 4. Vælg [OK].