Ekstraktion af et billede fra 4K-film eller 4K-timelapse-film

Fra 4K- eller 4K-timelapse-film kan du vælge individuelle billeder, du vil gemme som JPEG- eller HEIF-stillbilleder. Denne funktion kaldes “Billedekstraktion”.

 1. Vælg en 4K-film eller 4K-timelapse-film.

  • Drej vælgeren Quick Control-vælger for at foretage et valg.
  • På skærmen med optagelsesinformation () er 4K-film og 4K-timelapse-film angivet med ikonerne [4K] eller [4K beskær].
  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil i indeksvisning for at skifte til enkeltbilledvisning.
 2. Tryk på knappen Quick Control/Indstil i enkeltbilledvisning.

 3. Vælg [].

  • Afspilning af filmen vil begynde.
 4. Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at pause filmen.

  • Panel til filmafspilning vises.
 5. Vælg et billede, der skal ekstraheres.

  • Brug panelet til filmafspilning til at vælge det billede, der skal ekstraheres som et stillbillede.
  • Se Panel til filmafspilning for at få instruktioner om panelet til filmafspilning.
 6. Tryk på knappen AF-punktvalg, og vælg derefter [Billedekstraktion].

 7. Gem.

  • Vælg [OK] for at gemme det aktuelle billede som et stillbillede i JPEG-format.

   HEIF-billeder gemmes, hvis du henter billeder fra film, som er optaget med [Optagelse: HDR-optagelse ] indstillet til [Aktivér].

  • Kontrollér destinationsmappen og billedfilnummeret.
 8. Vælg det billede, der skal vises.

  • Vælg [Vis original film] eller [Vis ekstraheret stillbillede].

Forholdsregler

 • Billedekstraktion er ikke muligt fra følgende 4K-film.

  • Film, der er optaget med andre kameraer
 • Det er ikke muligt at bruge billedekstraktion, hvis kameraet er forbundet til en computer.