Finindstilling af farvetone for søger

  1. Vælg [Indstilling: Finindstil søgerfarvetone].

  2. Foretag justeringen.

    • Se på det grå billede, og brug Multikontrol til justering, og tryk derefter på knappen Quick Control/Indstil. Kontrollér effekten i søgeren.